Suolistomikrobeilla yhteys vakaviin infektioihin

Monikansalliseen tutkimukseen osallistui yli 10 000 potilasta kuuden vuoden ajan.

Butyraatti niminen rasvahappo suojaa elimistöä vakavilta tulehduksilta.
Adobe
Butyraatti niminen rasvahappo suojaa elimistöä vakavilta tulehduksilta.

Terveellisenä pidettyä rasvahappoa, butyraattia, tuottavien bakteerien vähentynyt määrä suolistossa viittaa tuoreen tutkimuksen mukaan kohonneeseen riskiin saada vakavia infektioita.

Tutkimustulokset on julkaistu arvostetussa Lancet Microbe -tiedelehdessä .

Työssä analysoitiin yhteensä yli 6 000 suomalaisen FINRISKI-tutkimukseen ja yli 4 000 hollantilaisen HELIUS-tutkimukseen osallistuneen ulostenäytteet.

Näytteen oton jälkeen tutkittavien terveydentilaa seurattiin kuuden vuoden ajan. Seuranta-aikana yli 600 potilasta oli sairaalahoidossa tai menehtyi infektion johdosta.

Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että butyraattia tuottavien bakteereiden määrä on vähentynyt vakavia infektioita sairastavilla potilailla.

Samankaltainen tulos maiden välillä

Merkittävin löydös oli, että butyraatintuottajabakteerien pienempi määrä suolistomikrobistossa voitiin yhdistää suurempaan infektioriskiin. Tutkimustulos oli samankaltainen sekä suomalaisessa että hollantilaisessa aineistossa.

Suolistobakteerien lajimäärän vähentyminen ei sen sijaan ollut yhteydessä lisääntyneeseen infektioalttiuteen.

– Tämä tutkimustulos voi parantaa infektioriskin arviointia sekä luo pohjan mahdollisten uusien hoitomuotojen kehittämiselle, sanoo yksi tutkimuksen kirjoittajista, Turun yliopiston sisätautiopin professori Teemu Niiranen tiedotteessa.

Suotuisaksi osoittautuneen suolistomikrobiomin suojaava vaikutus ulottui seuranta-ajan loppuun.

Niirasen mukaan tuoreet tutkimustulokset mahdollistavat jatkotutkimukset, joissa vakavien infektioiden riskiä pyritään vähentämään vaikuttamalla suolistomikrobiston koostumukseen esimerkiksi ruokavaliomuutosten tai probioottien avulla.

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivulla.