Suomalaisten itsemurhakuolleisuus on edelleen suuri

Vaikka itsemurhia tehdään Suomessa selvästi vähemmän kuin aiemmin, olemme edelleen poikkeus läntisten teollisuusmaiden joukossa. Mielenterveysseura peräänkuuluttaa Suomeen kansallista itsemurhien ehkäisyohjelmaa.

Itsemurhien määrä Suomessa on laskenut selvästi vuoden 1990 huippulukemista. Tuolloin itsemurhaan päätyi yli 1 500 suomalaista. Tilastokeskuksen julkaisemat vuoden 2012 itsemurhakuolleisuusluvut osoittavat itsemurhien määrän jatkaneen hidasta laskuaan. Vuonna 2012 itsemurhan teki 873 suomalaista, mikä oli 39 vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Hitaasta laskusuunnasta huolimatta Suomi on edelleen poikkeus läntisten teollisuusmaiden joukossa. Alle 65-vuotiaiden itsemurhakuolleisuus on noin puolitoistakertainen EU:n keskimäärään verrattuna, muistuttaa kriisikeskusjohtaja Outi Ruishalme Suomen Mielenterveysseurasta.

Itsemurhien vähentämiseksi tarvitaan kansallinen ohjelma

Kansainvälisten selvitysten mukaan ehkäisyohjelmat ovat vaikuttavuudeltaan kustannustehokkaita tapoja ehkäistä itsemurhia. Yhden itsemurhan on laskettu maksavan yhteiskunnalle noin miljoona euroa. Itsemurhien määrän vähentäminen on sekä inhimillisesti että taloudellisesti kannattavaa.

Muiden Pohjoismaiden tapaan itsemurhien ehkäisy pitää ottaa Suomessakin kansanterveystavoitteeksi. Kyse on tahdosta, sillä esimerkiksi liikennekuolemia tapahtuu Suomessa noin kolmasosa itsemurhiin nähden, mutta meillä on käynnissä ohjelma niiden vähentämiseksi ja uusia keinoja mietitään jatkuvasti.

Mielenterveysseura on tehnyt ehdotuksen kansalliseksi itsemurhien ehkäisyohjelmaksi ja esittää, että valtioneuvosto asettaa työryhmän sitä valmistelemaan.

Kuva: Panthermedia