Rahapelaaminen ja itsetuhoisuus yhteydessä toisiinsa — nämä stressitekijät pahentavat tilannetta

Tutkimuksessa löydettiin yhteys itsetuhoisuuden ja rahapelaamisen välillä.

Rahapelaamisen ongelmiin kannattaa hakea apua ajoissa.
Adobe / AOP
Rahapelaamisen ongelmiin kannattaa hakea apua ajoissa.

Vuosina 2017–2021 vähintään 21 ihmistä päätti elämänsä koettuaan rahapelihaittoja, kertoo THL:n tutkimus.

Tutkimuksessa tunnistettiin poliisin tietojärjestelmästä kaikki rahapelaamiseen liittyvät itsemurhat. Aineisto koostui poliisin tutkinta-asiakirjoista.

On kuitenkin todennäköistä, että läheskään aina rahapelaaminen ei tule tapauksia tutkivan poliisin tietoon.

Taustalla joukko stressitekijöitä

Tutkimuksen mukaan itsemurhaan päätyneet vakavia rahapelihaittoja kokeneet henkilöt elivät haasteellisissa sosiaalisissa olosuhteissa.

Edes vahvat sosiaaliset siteet eivät välttämättä riitä suojaamaan rahapelihaittoja kokevia.

Näiden ihmisten sosiaalisia olosuhteita luonnehtivat erilaiset stressiä aiheuttavat painetekijät, kuten ihmissuhdeongelmat, ylivelkaantuneisuus, psyykkinen ahdinko ja usein päihteiden käyttö.

Edes vahvat sosiaaliset siteet eivät välttämättä riitä suojaamaan rahapelihaittoja kokevia.

Tulokset osoittavat, että painetekijöiden yhteen kietoutuminen monimutkaisiksi elämäntilanteiksi on tyypillistä.

Syy ei pelkästään yksilön

Haittojen ehkäisyssä olennaisia ovat rahapelien saatavuuden ja markkinoinnin rajoitukset.

– Rahapelaamiseen liittyvien haittojen ehkäisyä tai niiden hallintaa ei voi sysätä yksilön itsensä vastuulle. Rahapelihaittojen taustalla on aina myös sosiaalisia, kulttuurisia ja poliittisia kehityskulkuja, jotka vaikuttavat ihmisten arkeen ja elämäntilanteisiin, kertoo THL:n erikoistutkija Kalle Lindtiedotteessa.

Tulokset osoittavat rahapelaamisen puheeksi ottamisen tärkeyden julkisissa palveluissa.

Monimutkaisten elämäntilanteiden vuoksi nämä henkilöt ovat mahdollisesti erilaisten hyvinvointipalveluiden asiakkaita, ja ammattilaisille saattaa tarjoutua tätä kautta edellytykset ottaa rahapelaaminen puheeksi. 

Juttu on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.