Suomen Syöpärekisteri muistuttaa seulontojen tärkeydestä – nuorilla naisilla kohdunkaulan syöpiä eniten 70 vuoteen

Joka kolmas 30–39-vuotias jättää osallistumatta seulontaan, ja lähes puolet syövistä todetaan seulontaan osallistumattomilta.

Ensisijaiseksi seulontamenetelmäksi yli 30-vuotiaille naisille suositellaan HPV-testiä.
Adobe/AOP
Ensisijaiseksi seulontamenetelmäksi yli 30-vuotiaille naisille suositellaan HPV-testiä.

Suomen Syöpärekisteri muistuttaa syöpäseulonnan tärkeydestä. Syöpärekisterin mukaan joka kolmas 30–39-vuotias nainen jättää osallistumatta seulontaan ja lähes puolet syövistä todetaan seulontaan osallistumattomilta.

Kun syöpä havaitaan varhaisessa tai esiastevaiheessa, hoidot ovat kevyempiä tai itse syövän synty voidaan jopa estää, huomauttaa Suomen Syöpärekisterin kehittämispäällikkö Veli-Matti Partanentiedotteessa.

Kohdunkaulasyöpien määrä nousi merkittävästi vuonna 2021. Suomessa on todettu vuosittain noin 175–180 kohdunkaulasyöpää, mutta vuonna 2021 tapausmäärä nousi 212:een, ilmenee Suomen Syöpärekisterin tuoreesta kohdunkaulasyövän seulontaohjelman vuosikatsauksesta.

Erityisesti kohdunkaulasyöpien määrä kasvoi 30–39-vuotiailla, joilla taudin ilmaantuvuus oli samalla tasolla viimeksi 1950-luvulla.

Partasen mukaan tapausmäärässä tapahtunut hyppäys saattaa selittyä satunnaisvaihtelulla, mutta kehitystä on tarpeen seurata tarkasti tulevina vuosina.

Seulontalöydösten kasvua erityisesti riskiryhmissä

Kohdunkaulasyövän seulontaohjelman vuosikatsauksesta käy ilmi, että seulontaohjelmassa löytyi vuonna 2021 kaikkiaan 50 syöpää ja 1 416 vakavaa esiastetta. Syövistä 12 ja vakavista esiasteista 590 havaittiin riskiryhmäläisiltä.

Seulontalöydösten määrä on viime vuosina kasvanut merkittävästi HPV-testauksen laajentumisen myötä.

– Kasvu on tapahtunut erityisesti riskiryhmäseulonnassa. Vaikka riskiryhmäseulontaan ohjattujen määrä on pysynyt suurin piirtein samana, siellä tehtävät jatkotutkimuslähetteet ovat lähes kolminkertaistuneet. Vastaavassa suhteessa ovat kasvaneet myös hoidettavat esiastelöydökset, Partanen kertoo.

Hänen mukaansa olisi tärkeää saada käyttöön seulontamenetelmiä, joilla voidaan paremmin erotella syöväksi kehittyvät esiasteet ja välttää siten tarpeettomia hoitoja.

Näin kohdunkaulansyövän seulontaohjelma toimii

– Mukaan kutsutaan 30–65-vuotiaat naiset viiden vuoden välein. Osa kunnista kutsuu myös 25-vuotiaat.

– Ensisijaiseksi seulontamenetelmäksi yli 30-vuotiaille naisille suositellaan HPV-testiä.

– Naiset, joilla havaitaan HPV-positiivisuuden lisäksi korkeintaan lieviä solumuutoksia, kutsutaan riskiryhmäseulontaan 18–24 kuukauden sisällä. Vakavammat löydökset johtavat kohdunkaulan tähystykseen ja koepalanottoon.

– Jatkotutkimuksiin eli kohdunsuun tähystykseen, lähetetään riskiryhmäseulonnassa, mikäli seulontatesti on edelleen HPV-positiivinen.

– Seulontatesti otetaan perusterveydenhuollossa, mutta jatkotutkimukset, tarvittavat kirurgiset toimenpiteet sekä kohdunkaulasyövän ja sen esiasteiden hoidot tehdään erikoissairaanhoidossa.