Suomessa eniten lihavia, vähiten sukupuolitauteja

Suomi on ainoa Pohjoismaa, jossa ihmisiä kuolee enemmän kuin syntyy.

Suomea uhkaa väestön väheneminen, koska keskimääräinen lapsiluku (1,57) on selvästi matalampi Suomessa kuin muissa Pohjoismaissa (1,71–1,85). Tämä ja paljon muita terveystietoja Pohjoismaiden asukkaista selviää Pohjoismaisen lääketieteellisen tilastokomitean NOMESKOn vuositilastosta. Suomessa tietoja tilastoihin ovat toimittaneet THL:n lisäksi FIMEA, Kela, Suomen syöpärekisteri ja Tilastokeskus sekä Ahvenanmaan maakuntahallinto.

Suomalaiset naiset elävät kaikissa Pohjoismaissa noin 84-vuotiaaksi, mutta miesten osalta elinajanodote on edelleen maiden matalin, 78 vuotta. Suomalaismiehillä on Pohjoismaiden korkein itsemurha-, tapaturma- ja liikenneonnettomuuskuolleisuus. Naiset pitävät piikkipaikkaa korkeimman liikenneonnettomuuskuolleisuuden osalta.

Suomessa on eniten lihavia painoindeksillä mitattuna. Suomalaisnaisista ja miehistä 19 prosenttia kuuluu tähän joukkoon. Suomalaismiehet tupakoivat tanskalaisten ja färsaarelaisten kanssa eniten. Naisista tupakoi 12 prosenttia, joka on muiden Pohjoismaiden tasolla.

Alkoholi maistuu suomalaisille lähes yhtä hyvin kuin tanskalaisille. Kulutus on kuitenkin laskenut Suomessa viimeiset viisi vuotta.

Suomi on tilaston hännillä sukupuolitautien ja raskaudenkeskeytysten osalta.

Rokotuskattavuus on paras Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa. Suomessa rokotetaan 95–99 prosenttia väestöstä.

Lääkitys diabetekseen ja erektiohäiriöihin

Suomessa käytetään diabeteslääkkeitä enemmän (93 vuorokausiannosta tuhatta asukasta kohden) kuin muissa Pohjoismaissa. Myös sydän- ja verisuonitauti lääkkeitä käytetään yleisemmin.

Suomalaismiehet käyttävät erektiohäiriölääkkeitä puolet enemmän (15/1000) kuin muut Pohjoismaalaiset. (3–8/1000).

Suomessa käytetään myös antipsykoottisia lääkkeitä muita maita enemmän. Ahdistusta lieventävien lääkkeiden osalta kärkipaikka on Islannilla, mutta Suomi seuraa heti perässä. Islannissa käytetään eniten masennuslääkkeitä, vähiten Grönlannissa, Färsaarilla ja Suomessa.

Dementialääkkeiden käyttö on Suomessa selvästi yleisempää kuin muissa Pohjoismaissa. Suomessa tuhatta ihmistä kohden 16 ihmistä käyttää dementialääkitystä, muissa maissa suhde on korkeintaan viisi tuhatta ihmistä kohden.

Terveysmenojen bruttokansantuoteosuus on Pohjoismaista korkein Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Suomen osuus (9,6 prosenttia) on toiseksi pienin heti Islannin jälkeen.

Suomen terveysmenoista katetaan julkisin varoin 76 prosenttia, joka on vähemmän kuin muissa Pohjoismaissa.

kirjoittaja:
Tuomas Keränen
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkossa.