Suomessa noin kaksi miljoonaa allergista ja astmaatikkoa

Allergia- ja astmaliiton selvityksen mukaan allergia ja astma aiheuttavat vuosittain 1,3–1,6 miljardin euron kokonaiskustannukset. Lääkekulujen kasvu viittaa siihen, että nämä sairaudet yleistyvät edelleen.

Allergian ja astman aiheuttamat kustannukset johtuvat pääosin sairauspoissaoloista, työtehon heikkenemisestä ja työkyvyttömyyseläkkeelle jäämisestä. Näistä kertyy 1–1,3 miljardia epäsuoria kustannuksia.

– Allergia ja astma aiheuttavat noin miljoona töistä poissaolopäivää vuodessa. Nämä sairaudet eivät kuitenkaan automaattisesti aiheuta runsaasti poissaoloja. Vain joka kymmenes allerginen ja joka neljäs astmaa sairastava on joutunut olemaan poissa töistä juuri allergian tai astman vuoksi, tutkimuksen toteuttanut FT Juha Jantunen Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutista kertoo.

Lääkekulut nousussa

Allergioiden hoidossa on viime vuosina painotettu siedättymistä ja turhien välttämisdieettien karsimista. Ohjeistus liittyy terveyden ylläpitoon, mutta tutkimus tuo esille myös taloudellisen puolen: koulujen allergiaruokavaliot maksavat 8,8 miljoonaa euroa vuodessa. Kuitenkin ruokavaliot ovat vain pieni erä allergian aiheuttamissa suorissa menoissa.

Sairauksien aiheuttamat suorat kustannukset ovat 314 miljoonaa euroa. Astman osuus suorissa kustannuksissa on 65 prosenttia. Suorista menoista reilusti yli puolet liittyy lääkemenoihin.

– Valtaosa allergisten ja astmaatikkojen sairauksista on lieviä ja helposti lääkittäviä. Lääkkeiden myynti on kasvussa, ja yhä useampi on oikeutettu erityiskorvattaviin lääkkeisiin. Nämä tiedot viittaavat allergian ja astman yleistyvän edelleen, Juha Jantunen pohtii.

Sen sijaan erikoissairaanhoidon puolella kustannukset ovat pienentyneet erityisesti hoitopäivien osalta. Myös avohoito- käyntien määrät ovat vähentyneet 2000-luvun alusta, mutta viime vuosina määrä on jälleen kääntynyt nousuun.

Opastusta ja ennaltaehkäisyä tarvitaan

Allergia- ja astmaliitto korostaa, että allergia ja astma ovat voimia vieviä sairauksia, jotka voivat heikentää elämänlaatua merkittävästi. Liitto painottaa, että tutkimuksessa keskitytään ainoastaan taloudellisiin kustannuksiin, inhimillisiä kärsimyksiä ei tutkimuksella ole mitenkään sivuttu.

– Pitkälle yli miljardin euron kokonaiskustannukset on merkki siitä, että allergian ja astman saralla tarvitaan resursseja jatkossakin. Tarvitaan opastusta ja ennaltaehkäisyä, siedättymistä, mutta myös kunnollista sairaanhoitoa, Juha Jantunen Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutista kiteyttää.

Lähde: Allergia- ja Astmaliitto ry

Kuva: Panthermedia

Lisää aiheesta:
Kysy allergiasta – lääkäri vastaa
Tuoreimmat allergiakysymykset
Lisääkö liiallinen pikaruoka astmaakin?
Kodin kosteusvaurio lisää lapsen riskiä sairastua astmaan
Kosteus- ja homepulmissa usein kyse ongelmavyyhdestä