Suomessa Pohjoismaiden suurin tapaturmakuolleisuus

Suomen tapaturmakuolleisuus on myös eurooppalaisittain suuri.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilastojen mukaan Suomessa tapahtuu 54 tapaturmaista kuolemaa 100 000: tta henkeä kohden vuodessa. Norjassa vastaava luku on 43, Ruotsissa 32 ja Tanskassa 30.

Suomen tapaturmakuolleisuus on myös eurooppalaisittain suuri – Euroopan kuudenneksi suurin. Euroopan suurimmat tapaturmakuolleisuudet löytyvät Baltian maista.

THL:n mukaan tapaturmat ovat jo pitkään olleet Suomessa viiden yleisimmän kuolemansyyn joukossa. Tapaturmat ovatkin suurin yksittäinen menetettyjen elinvuosien aiheuttaja 0-55-vuotiailla. Tapaturmaisista kuolemista suurin osa (85 %) johtuu kaatumisista ja putoamisista, myrkytyksistä, hukkumisesta tai on seurausta kuljetustapaturmasta.

Valtaosa tapaturmakuolemista sattuu kotona tai vapaa-ajalla

Yhdeksän kymmenestä tapaturmaisesta kuolemasta tapahtui kotona tai vapaa-ajalla vuonna 2013. Tieliikenteen osuus tapaturmakuolemista on 10 prosenttia, ja työtapaturmien osuus prosentti.

THL:n mukaan tapaturma on liian usein seurausta huolimattomuudesta, ajattelemattomuudesta ja kiireestä. Kotitapaturmia voi ehkäistä hyvällä suunnittelulla, ennakoinnilla ja asianmukaisten turvavälineiden käytöllä. Päihteiden käyttö on usein osasyynä kotona ja vapaa-ajalla tapahtuneisiin tapaturmiin, vaikka alkoholia ei olisi nautittu edes kovin runsaasti.

Lue myös:
Riittääkö pelkkä painelu elvyttämiseen?

Tutustu THL:n tapaturmatilastoihin täällä.

Lähde:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Kuva:
Panthermedia