Syömishäiriöt lisäävät kuolleisuutta

Laihuushäiriöpotilailla kuolemanriski oli tuoreen tutkimuksen mukaan yli kuusinkertainen ja ahmimishäiriöpotilailla lähes kolminkertainen muuhun samanikäiseen väestöön verrattuna.

Kaikkiin syömishäiriöihin sairastuminen lisää kuolleisuutta, ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tekemästä rekisteritutkimuksesta.

Laihuushäiriöpotilailla kuolemanriski oli yli kuusinkertainen ja ahmimishäiriöpotilailla lähes kolminkertainen muuhun samanikäiseen väestöön verrattuna. Laihuushäiriötä eli anoreksiaa sairastavilla suurin kuolemanvaara oli hoidon ensimmäisten vuosien aikana, mutta ahmimishäiriötä eli bulimiaa sairastavilla riski kuolla lisääntyi vasta seurannan kuluessa.

Syömishäiriö lisää myös itsemurhariskiä. Laihuushäiriöpotilailla se oli viisinkertainen ja ahmimishäiriöpotilailla kuusinkertainen muuhun samanikäiseen väestöön verrattuna. Itsemurhien lisäksi syömishäiriöpotilaiden kuolemat johtuvat sydän- ja verenkiertoelinsairauksista sekä diabetekseen liittyvistä sairauksista.

Ajoissa asianmukaiseen hoitoon

Diabeetikoilla esiintyy pitkäaikaisia syömishäiriöitä useammin kuin muilla. Syömishäiriötä sairastavien riski kuolla diabetekseen liittyviin sairauksiin oli tutkimuksen mukaan kohonnut.

Syömishäiriöt onkin tärkeä tunnistaa ajoissa ja ohjata sairastuneet asianmukaiseen hoitoon. Erityistä huomiota on kiinnitettävä diabetesta sairastavien syömishäiriöpotilaiden hoitoon.

THL:n rekisteritutkimuksessa olivat mukana HUS:n Psykiatrian tulosyksikkö ja Helsingin yliopiston Hjelt-instituutti. Tutkimuksessa selvitettiin Hyksin Syömishäiriöklinikassa vuosina 1995–2010 hoidettujen potilaiden ja heille valittujen verrokkien kuolleisuutta 15 vuoden pituisessa seurantatutkimuksessa. Verrokeiksi valituilla oli sama ikä, sukupuoli ja asuinalue kuin potilaillakin.

Syömishäiriöklinikka on syömishäiriöpotilaiden erityishoidon yksikkö, jossa avohoitotoiminnan tukena on kokovuorokausiosasto.

Lähde: Suokas JT, Suvisaari JM, Gissler M, Löfman R, Linna MS, Raevuori A, Haukka J.: Mortality in eating disorders: a follow-up study of adult eating disorder patients treated in tertiary care, 1995-2010. Psychiatry Research 2013

Kuva: Panthermedia

Lisää aiheesta:
Mielenterveyshäiriöiden esiintyvyyden sukupuolierot