Syöpäkipulinja auttaa potilaita ja ammattilaisia

Syöpäkipulinja auttaa potilaita ja ammattilaisia Kuva 1 / 1

Vaikeiden syöpäkipujen hoidon tueksi on avattu uusi neuvontapalvelu, syöpäkipulinja. Se tuo syöpään liittyvän kivun hoidon erityisasiantuntemuksen nykyistä tehokkaammin potilaiden, heidän läheistensä ja terveydenhuoltohenkilöstön saataville.

Useisiin syöpiin liittyy sairauden loppuvaiheessa kovia kipuja, joiden hoito ei aina onnistu. Syynä ovat esimerkiksi kipulääkitystä katkovat poukkoilevat hoitopolut, alueellinen eriarvoisuus hoidon saatavuudessa ja hoitohenkilökunnan kokemattomuus riittävästä kivunlievityksestä.

– Syövän hoito Suomessa arvioidaan kansainvälisesti korkeatasoiseksi, mutta kivunhoidon on väitetty olevan kehitysmaatasolla. Onko näin? Tutkimus ei tuo tähän vastausta. Käytännön työssä vastaan kuitenkin tulee potilaita, joilla hyvä kivunhoito ei ole toteutunut. Samaa viestiä saan myös esimerkiksi Kipuklinikan henkilökunnalta, Helsingin yliopiston kivuntutkimuksen ja -hoidon professori, HYKS:n Kipuklinikan ylilääkäri Eija Kalso toteaa.Syöpäkipulinja tarjoaa ensivaiheessa apua ja neuvontaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueen potilaille, heidän läheisilleen ja hoitoyksiköiden ammattilaisille. Suunnitteilla on, että toiminta laajenee myöhemmin kaikkiin sairaanhoitopiireihin

➤ 

Neuvontapalvelu on auki numerossa 0800 19414 maanantaisin klo 10–18 ja tiistaista perjantaihin klo 10–15. Puhelimeen vastaavat syöpäkivun hoidon kokeneet asiantuntijat, jotka tarvittaessa voivat ottaa yhteyden potilasta hoitavaan tahoon ja yhteistyössä hakea ratkaisua kipuongelmaan.
➤ 

Syöpäkipulinja toimii yhteistyössä Syöpäjärjestöjen valtakunnallisen neuvontapalvelun kanssa.
➤ 

Yhteydenotot ohjataan HYKS:n Kipuklinikalla toimivaan Syöpäkipulinjaan.
➤ 

Toimintaan liittyy Syöpäsäätiön rahoittama tutkimus, joka selvittää konsultoivan puhelinpalvelun mahdollisuuksia syöpäkivun pulmatilanteissa.
➤ 

Syöpäkipulinjan toiminnan ovat suunnitelleet ja valmistelleet HYKS:n Kipuklinikka, Syöpäjärjestöt ja hankkeen käynnistänyt lääkealan asiantuntijapalveluyritys DRA Consulting Oy.

Oletko jo lukenut nämä?

 • Hyvä kivunlievitys vanhuksen saattohoidossa

  Vanhusten kivunhoidon periaatteet ovat diagnoosista riippumatta samat kuin nuoremmilla, mutta lääkkeiden aloitus­annokset ovat selvästi pienempiä. Vanhuksella tulee olla mahdollisuus vaikuttaa itseään koskevaan päätöksentekoon, kirjoittaa ylilääkäri Tiina Tasmuth katsausartikkelissaan kivunlievityksestä vanhuksen saattohoidossa.

  Uutiset 8.3.2019
 • Kokemuksia kivusta

  Kipu ei ole mikään turha tunne, kirjoittaa Sohvi Mäntykoski.

  Kommentit 1.10.2017
 • Saattohoito on edistynyt tuntuvasti

  Jos kaikki nykyaikaiset kivunhoitomenetelmät ovat käytössä, kipu on varsin hyvin hallit­tavissa, kirjoittaa Tiina Tasmuth.

  Kommentit 3.4.2017