Kannabidioliöljy ei lievitä syöpäpotilaan oireita

Tieteellistä näyttöä kannabidioliöljyn hyödyistä on valitettavasti vain vähän. 

Oireenmukaiseen hoitoon tarvitaan lisää hyviä näyttöön perustuvia työkaluja, mutta kannabidioliöljy ei näytä tuottavan lisähyötyä jo käytettävissä olevien hoitomenetelmien lisänä, kun potilas sairastaa levinnyttä syöpää.

Tutkimuksessa oli mukana 144 levinnyttä syöpää sairastavaa potilasta, joilla oli syövän aiheuttamia oireita (ESAS-oirekyselyssä vähintään 10/90 pistettä). Kaikki potilaat saivat oireenmukaista hoitoa, ja heidät satunnaistettiin saamaan joko kannabidioliöljyä tai lumetta. kannabidioliöljyn annosta säädettiin potilaan kokeman hoitovasteen mukaan. Kahden viikon käytön jälkeen oirekuormaa selvitettiin ESAS-kyselyllä.

Kannabidioliöljyä saaneet raportoivat yhtä paljon hoitovasteita kuin lumeryhmän potilaat. Molemmissa ryhmissä oireet vähenivät samalla tavalla. Kannabidioliöljyn annos ei ollut vertailukelpoinen potilaan käyttämän opioidiannoksen kanssa. Kannabidioliöljyllä ei myöskään ollut vaikutusta ahdistuneisuuteen tai masentuneisuuteen. Tutkittavat raportoivat molemmissa ryhmissä voivansa paremmin kahden viikon kohdalla ja neljän viikon kohdalla.

Julkisuudessa on esitetty paljon puheenvuoroja lääkekannabiksen hyödyllisyydestä. Joissakin maissa käyttö on laillistettu, esimerkiksi Australiassa krooniseen kipuun, solunsalpaajahoidon aiheuttamaan pahoinvointiin ja MS-taudin aiheuttamaan lihasjäykkyyteen. Tieteellistä näyttöä kannabidioliöljyn hyödyistä on valitettavasti vain vähän.

Hardy J, Greer R, Huggett G ym. Phase IIb randomized, placebo-controlled, dose-escalating, double-blind study of cannabidiol oil for the relief of symptoms in advanced cancer (MedCan1-CBD). J Clin Oncol, verkossa ensin 21.11.2022. doi: 10.1200/JCO.22.01632

Sirkku Jyrkkiö

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.

Korjattu termi lääkekannabis kannabidioliöljyksi 15.5.2023 klo 17.56.