Lääkekannabis ei lievitä syöpäpotilaan oireita

Tieteellistä näyttöä lääkekannabiksen hyödyistä on valitettavasti vain vähän. 

Oireenmukaiseen hoitoon tarvitaan lisää hyviä näyttöön perustuvia työkaluja, mutta lääkekannabis ei näytä tuottavan lisähyötyä jo käytettävissä olevien hoitomenetelmien lisänä, kun potilas sairastaa levinnyttä syöpää.

Tutkimuksessa oli mukana 144 levinnyttä syöpää sairastavaa potilasta, joilla oli syövän aiheuttamia oireita (ESAS-oirekyselyssä vähintään 10/90 pistettä). Kaikki potilaat saivat oireenmukaista hoitoa, ja heidät satunnaistettiin saamaan joko lääkekannabista tai lumetta. Lääkekannabiksen annosta säädettiin potilaan kokeman hoitovasteen mukaan. Kahden viikon käytön jälkeen oirekuormaa selvitettiin ESAS-kyselyllä.

Lääkekannabista saaneet raportoivat yhtä paljon hoitovasteita kuin lumeryhmän potilaat. Molemmissa ryhmissä oireet vähenivät samalla tavalla. Lääkekannabiksen annos ei ollut vertailukelpoinen potilaan käyttämän opioidiannoksen kanssa. Lääkekannabiksella ei myöskään ollut vaikutusta ahdistuneisuuteen tai masentuneisuuteen. Tutkittavat raportoivat molemmissa ryhmissä voivansa paremmin kahden viikon kohdalla ja neljän viikon kohdalla.

Julkisuudessa on esitetty paljon puheenvuoroja lääkekannabiksen hyödyllisyydestä. Joissakin maissa käyttö on laillistettu, esimerkiksi Australiassa krooniseen kipuun, solunsalpaajahoidon aiheuttamaan pahoinvointiin ja MS-taudin aiheuttamaan lihasjäykkyyteen. Tieteellistä näyttöä lääkekannabiksen hyödyistä on valitettavasti vain vähän.

Hardy J, Greer R, Huggett G ym. Phase IIb randomized, placebo-controlled, dose-escalating, double-blind study of cannabidiol oil for the relief of symptoms in advanced cancer (MedCan1-CBD). J Clin Oncol, verkossa ensin 21.11.2022. doi: 10.1200/JCO.22.01632

Sirkku Jyrkkiö

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.