Syöpälääkepula vaivaa Yhdysvalloissa

Yleisimmin pulaa on ollut edullisista, paljon tutkituista perinteisistä syöpälääkkeistä. Suomessa ei tällaista ongelmaa ole ollut.

Yleisesti käytetyt geneeriset syöpälääkkeet ovat usein loppuneet Yhdysvalloissa vuodesta 2006 lähtien.

NEJM:ssa julkaistu retrospektiivinen tutkimus osoitti, että 214 onkologista yli 80 % ei voinut määrätä syöpälääkkeitä, koska kyseisistä lääkkeistä oli pula ainakin viimeisten 6 kuukauden aikana.

Yleisesti käytettyjen syöpälääkkeiden pula oli syynä suurempiin relapseihin lymfoomaa sairastavilla lapsilla, jotka olisi muuten voitu parantaa.

Yleisimmin pulaa oli edullisista, paljon tutkituista perinteisistä lääkkeistä kuten leukovoriinista, doksorubiinista, fluorourasiilista, bleomysiinista ja sytarabiinista. Pulmallisen tilanteen taustatekijöitä pidetään monimutkaisina, ja ratkaisemisen oletetaan kestävän kauan.

Yli 75 % onkologeista kertoi, että pula merkitsi suuria muutoksia hoidossa, kuten hoidon muuttamista ja vaihtamista eri lääkkeisiin hoidon ollessa kesken. Uusi hoito ei ole välttämättä ollut yhtä tehokas kuin ensiksi annettu.

Huolestuttavaa oli myös se, että yli kolmasosa lääkäreistä oli joutunut aloittamaan hoidon myöhään ja tekemään vaikeita päätöksiä siitä, ketkä potilaat jäävät hoidon ulkopuolelle. Huolimatta lääkkeiden niukkuudesta yli 69 % onkologeista raportoi, että heiltä puuttui muodollinen ohjaus, jonka perusteella he voivat tehdä päätöksiä lääkkeen kohdentamisesta.

Geneeristen lääkkeiden pula vaikuttaa myös kustannuksiin. Esimerkiksi paksusuolen syövän hoito tulee 140 kertaa kalliimmaksi.

Tutkimuksessa selvitettiin syyskuusta 2012 maaliskuuhun 2013 asti satunnaisesti valittujen yhdysvaltalaisten onkologien kokemuksia syöpälääkepulasta ja siitä, miten pula on vaikuttanut potilaiden hoitoon.

Ongelma ei kosketa Suomea

HUS:n Syöpätautien osaamiskeskuksen johtajan, dosentti Petri Bonon mukaan Suomessa ei ole pulaa syöpälääkkeistä.

– Uutisia syöpälääkepulasta on kantautunut muutaman vuoden ajan Yhdysvalloista. Suomessa tällaista pulaa ei ole ollut, enkä ole kuullut, että muuallakaan Euroopassa olisi, Petri Bono toteaa.

Ulla Toikkanen
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.