Syöpälääkkeistä uutisoidaan usein ylisanoin

Liioitellut kuvaukset lääkkeiden tehosta saattavat johtaa lukijoita harhaan.

Vaikka useimpien uusien syöpälääkkeiden teho on enintään vaatimaton, niitä voidaan tiedotusvälineissä kuvailla läpimurroiksi, käänteentekeviksi, vallankumouksellisiksi, järisyttäviksi tai ihmelääkkeiksi. Uutisjutuilla on paljon laajempi lukijakunta kuin lääketieteellisillä artikkeleilla, ja ne voivat olla tärkeitä tietolähteitä potilaille, päättäjille ja laajemmalle yleisölle. Liioitellut kuvaukset lääkkeiden tehosta saattavat johtaa lukijoita harhaan.

JAMA Oncologyssa julkaistussa artikkelissa oli selvitetty kymmenen ylisanan tai muuten liioittelevan ilmauksen esiintyvyyttä syöpälääkkeitä koskevissa uutisissa. Uutiset oli jäljitetty Googlen uutishaun avulla viiden päivän ajalta heinäkuussa 2015.

Jokin kirjoittajien etukäteen määrittämistä liioittelevista ilmauksista löytyi 94 uutisesta, joissa viitattiin yhteensä 36 lääkkeeseen. Eniten ylisanoja käytettiin immunoaktivaation vapauttajista (checkpoint inhibitors) ja täsmähoidoista (targeted therapies). Puolella mainituista lääkkeistä ei kuitenkaan ollut FDA:n (Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto) hyväksyntää, ja viittä lääkettä kehuttiin pelkästään eläinkokeista, soluviljelmistä tai muuten prekliinisistä tutkimuksista saadun tiedon perusteella.

Ylisanojen käyttäjä oli puolessa tapauksista journalisti, neljänneksessä lääkäri, joka kymmenennessä tapauksessa lääketeollisuuden asiantuntija ja yhtä usein potilas.

Lähde:
Abola MV, Prasad V. The use of superlatives in cancer research. JAMA Oncol 2016;2:139–41.

Kirjoittanut:
Pertti Saloheimo
neurologian erikoislääkäri

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 17/16