Syöpäpotilaan ja hänen omaistensa toiveet ovat hyvin samanlaisia loppuvaiheen hoidosta

Syöpäpotilaat yleensä haluavat kuolla kotona, välttää tehohoitoa sekä miettiä ajoissa paikkaa saattohoitoa tarjoavaan laitokseen.

Syöpäpotilaat yleensä haluavat kuolla kotona, välttää tehohoitoa sekä miettiä ajoissa paikkaa saattohoitoa tarjoavaan laitokseen. Omaiset ovat kyselytutkimuksen mukaan samoilla linjoilla.

Amerikkalaiset tutkijat haastattelivat 1 146 syöpäpotilaan (keuhko- tai kolorektaalisyöpä) omaiset saadakseen tietää, mitä he toivoivat syöpäpotilaan loppuvaiheen hoidolta. Erityisesti haluttiin selvittää syövän hoidon aggressiivisuuden taso elämän loppuvaiheessa: tehohoidon esiintyvyys, toistuvat lähetteet päivystykseen tai sairaalahoitoon, kemoterapia kuolemaa edeltäneiden kahden viikon aikana, hoito saatto­hoitoa tarjoavassa laitoksessa ja kuolema sairaalassa. Päämuuttujat olivat erinomainen hoito syövän loppuvaiheessa ja missä potilas kuoli.

Omaisten mukaan erinomaista hoitoa sai 51,3 % potilaista. Yli 3 vrk saattohoitoa ­tarjoavassa laitoksessa hoidetuista erinomaista hoitoa sai omaisten mielestä 58,8 %, mutta muista potilaista vain 43,1 %. Potilaista, jotka saivat tehohoitoa kuolemaa edeltäneen kuukauden aikana, vain 45,0 %:n arvioitiin saaneen erinomaista hoitoa, mutta jos tehohoidosta pidättäydyttiin, osuus oli 52,3 %. Sairaalassa kuolleista potilaista 42,2 %:n omaiset katsoivat saaneen erinomaista hoitoa, muualla kuolleista selvästi useamman, 57,4 %. Suurin ero syntyi siitä, saiko potilas hoito saattohoitoa tarjoavassa laitoksessa vai ei: potilaista, jotka saivat hoitoa saattohoitoa tarjoavassa laitoksessa, 72,8 %:n omaiset arvioivat hoidon erinomaiseksi, muista vain 40,0 %:n.

Tutkimus osoitti, että syöpäpotilaan elämän loppuvaiheen tunnistaminen, palliatiivisen hoidon käynnistäminen ajoissa sekä keskustelu hoidon rajauksista on äärimmäisen tärkeää. Tehohoidosta pidättäytyminen onnistuu Suomessakin hyvin, mutta syövän liian aggressiiviseen hoitoon syyllistyy joskus kokenutkin erikoislääkäri. Hoito saattohoitoa tarjoavassa laitoksessa on mahdollista, jos se suunnitellaan ajoissa. Syöpäpotilaan ja hänen omaistensa toiveet ovat hyvin samanlaisia, ja niitä on kaikkien lääkärien syytä kuunnella.

Lähde:
Wright AA, Keating NL, Ayanian JZ ym. Family perspectives on aggressive cancer care near the end of life. JAMA 2016;315:284–92.

Kirjoittaja:
Heikki Ekroos
LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 8/16.