Syövän hoitokustannukset ovat kasvaneet vain vähän

Syövät yleistyvät, mutta hoitokustannukset ovat kasvaneet vähemmän kuin on ennakoitu.

Yhä useampi sairastuu syöpään. Vuonna 2013 Suomessa todettiin 32 000 uutta syöpätapausta, mikä on 20 prosenttia enemmän kuin kymmenen vuotta aikaisemmin. Syövät kuitenkin todetaan aiempaa varhaisemmassa vaiheessa, ja hoidot ovat kehittyneet. Varhain todetun syövän hoitotulokset ovat parempia ja hoito halvempaa kuin pitkälle kehittyneen syövän. Potilaat ovat sairaalahoidossa lyhyemmän ajan kuin aikaisemmin ja palaavat työelämään useammin.

Kun kuolleisuus pienenee ja potilaat elävät pitempään, kustannukset potilasta kohden pienenevät.

Syöpä aiheuttaa suoria hoitokustannuksia ja muita suoria kustannuksia, kuten matkakustannuksia. Epäsuoriin kustannuksiin kuuluu esimerkiksi menetetty tuottavuus. Syövän aiheuttamat kokonaiskustannukset olivat Suomessa vuonna 2014 noin 927 miljoonaa euroa. Vuonna 2009 vastaava summa oli 780 miljoonaa euroa. Kustannukset kasvoivat 2004–2014 noin kolme prosenttia vuodessa.

Myös ennusteet lupaavat hyvää

Tiedot selviävät heinäkuussa julkaistusta tutkimuksesta, jossa on kerätty tietoa THL:n, KELA:n, Eläketurvakeskuksen, Suomen syöpärekisterin, HUS:n ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tietokannoista.

Hoidon kustannusten osuus kasvoi 77 prosentista 79 prosenttiin. Merkittävä kustannuksiin vaikuttava muutos on ollut hoidon siirtyminen vuodeosastopainotteisesta polikliiniseen hoitoon. Vuonna 2009 suurin yksittäinen kustannuserä oli erikoissairaanhoidon vuodeosastojaksot, vuonna 2014 sen sijaan erikoissairaanhoidon avokäynnit, jotka muodostivat noin 31 prosenttia kokonaiskustannuksista.

Sairaaloiden budjeteissa näkyvin muutos on ollut lääkekustannusten vuosittainen kasvu huolimatta siitä, että monia uusia lääkkeitä käytetään avohoidossa. Uudet syöpälääkkeet ovat aiempaa kalliimpia. Toisaalta uudet lääkkeet voidaan kohdentaa tarkemmin, jolloin vältytään turhilta hoidoilta, haitoilta ja kustannuksilta.

Vuonna 2009 syöpäpotilaan hoito maksoi noin 26 200 euroa, vuonna 2014 noin 26 300 euroa. Yleinen hintataso nousi samaan aikaan noin kymmenen prosenttia, joten deflatoidut kustannukset uutta syöpätapausta kohden laskivat hieman viiden vuoden aikana, Syöpäjärjestöjen julkaisemassa tiedotteessa todetaan.

Tutkijat toteavat, että ennusteet lupaavat hyvää myös tulevien kustannusten osalta. He painottavat, että syövän hoidon tuloksia arvioitaessa on nostettava rekisteritietojen rinnalle myös potilaalle itsensä kokemia elämänlaatuun liittyviä tekijöitä.

kirjoittaja:
Hertta Vierula
toimittaja

Kuva: Sami Perttilä

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.