Syövän sairastaneilla enemmän murtumia

Syövän sairastaneilla oli etenkin haurauteen liittyviä selkärangan nikamamurtumia ja lantion murtumia.

Syövän hoito kaksinkertaistaa murtumariskin viiden vuoden ajan hoidosta.

Tutkimuksessa oli mukana 92 431 tutkittavaa, joista 12 943 sai murtuman. Tutkittavien keski-ikä oli 69 vuotta.

Syövän sairastaneilla oli etenkin haurauteen liittyviä selkärangan nikamamurtumia ja lantion murtumia enemmän kuin verrokkiryhmällä. Solunsalpaajahoito lisää murtumariskiä.

Fyysinen aktiivisuus vähentää selvästi murtuman riskiä, mutta tupakointi lisää riskiä kaksinkertaiseksi tupakoimattomien riskiin verrattuna.

Viiden vuoden kuluttua diagnoosista ero ryhmien välillä näyttää tasoittuvan.

Syövän hoidon saaneiden potilaiden tulisi saada hoitojen päättymisen jälkeen ohjausta kuntoutumiseen niin, että fyysinen aktiivisuus olisi riittävää. Liikunnalla on myönteistä vaikutusta myös ihmisen mielialaan. Tupakoinnin lopettaminen kannattaa aina, ja ammattilaisilla tulisi olla keinot kannustaa siihen.

Rees-Punia E, Newton C, Parsons H. Fracture risk among older cancer survivors compared with older adults without a history of cancer. JAMA Oncol, verkossa ensin 3.11.2022. doi: 10.1001/jamaoncol.2022.5153

Sirkku Jyrkkiö

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.