Syövän sairastanut kaipaa tukea töissä

Rintasyövän sairastaneet kokevat työkykynsä hieman heikommaksi kuin muut. Työkykyä alentaa tuen puute ja esimiehen tai työtovereiden välttelevä käytös.

Rintasyövän sairastaneet kokevat työkykynsä hieman heikommaksi kuin muut. Työkykyä alentaa tuen puute ja esimiehen tai työtovereiden välttelevä käytös.

Dosentti Marja-Liisa Lindbohm Työterveyslaitokselta toteaa, ettei työpaikalla aina osata ottaa huomioon sairauden vaikutuksia työkykyyn. Lindbohm muistuttaa, että sairaus ja siihen liittyvät rankat hoidot voivat aiheuttaa kipuja, masennusta ja uupumusta vielä pitkään hoitojen loppumisen jälkeen. Solunsalpaajahoitoa saaneet tuntevat työkykynsä huonommaksi kuin muut sairastuneet. Muita huonommaksi työkykynsä kokevat myös ne, joilla on muitakin pitkäaikaissairauksia.

– Työpaikalla tunnetaan sympatiaa sairastunutta kohtaan, mutta se ei riitä, jos ei ole osata ottaa huomioon työhön palaajan erityistarpeita.

Syövän sairastaneita voitaisiin auttaa jatkamaan työssään nykyistä paremmin.

– Työterveyshuollon, työntekijän ja esimiehen yhteiset keskustelut työhön paluun yhteydessä auttaisivat alkuun.

Muita keinoja auttaa syövän sairastanutta ovat esimiehen tuki, työn fyysisen kuormittavuuden keventäminen, työaikajoustot sekä työterveyshuollon neuvonta, Lindbohm summaa.

Harva vaihtaa työpaikkaa

Tutkimuksen mukaan 8 % syövän sairastaneista vaihtaa työpaikkaa sairauden vuoksi. Yleisin syy työpaikan vaihtamiseen on työn fyysinen kuormittavuus. Myös vähäinen tuki esimieheltä tai työterveyshuollolta on syynä työpaikan vaihtoon.

Tutkimuksessa kysyttiin myös, olivatko syövän sairastaneet olleet sairastumisen jälkeen työttöminä ja oliko syöpä ollut työttömyyden syynä. Vastanneista 5 % oli ollut työttömänä syövän takia.

Tutkimuksessa oli mukana myös eturauhassyövän ja kivessyövän sairastaneita. Kivessyövän sairastaneiden työkyky ei poikennut vertailuryhmän työkyvystä. Eturauhassyöpäpotilaita oli aineistossa vähän ja tulokset jäivät heidän osaltaan epävarmoiksi, mutta viittasivat alentuneeseen työkykyyn.

Tutkimuksessa oli mukana 2 500 syövän sairastanutta ja 4 300 vertailuhenkilöä Suomessa, Islannissa, Norjassa ja Tanskassa. Tutkimus on osa laajempaa Nordic Study on cancer and Work -hanketta

Hertta Vierula
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.