Taide valtaa sairaalan

Turun yliopistollisen keskussairaalan T-sairaala on valmistumassa. Sairaalakokonaisuus on kansan lahja kansalle. Sairaalaan on hankittu huomattava nykytaiteen kokoelma. Kuvassa digituloste kaakelille: Erika Adamsson, Bellinin käsihygienia 2011.

TYKS:n T-sairaalaan on hankittu huomattava nykytaiteen kokoelma prosenttiperiaatteella. Teokset on sijoitettu potilashuoneisiin, käytäville, auloihin ja hen­kilökunnan tiloihin. Sairaalan monivuotinen taidehanke käynnistyi keväällä 2008 ja päättyy kevään 2013 aikana. Taide­toimikunta on toiminut aktiivisesti tavoitteenaan viihtyisä ja hyvinvointia edistävä hoito- ja työympäristö.

Toimikunta on vastannut kutsukilpailun järjestämisestä ja taiteilijoiden sekä teosten valinnoista ja sijoittamisesta. Taidetoimikunta organisoi Taideaalto-nimisen hankkeen, jolla pyrittiin edistämään prosenttiperiaatteen käyttöä jo rakennusvaiheessa. Taiteilijoilla oli mahdollisuus jo varsin varhain pohtia osuuttaan projektissa.

Taidehankkeeseen osallistui kaksikymmentäkuusi taiteilijaa, joista suurin osa työskentelee Varsinais-Suomessa. Heidän ansiostaan sairaalassa on nyt yli kaksisataa taideteosta tai taiteilijan suunnittelemaa kokonaisuutta. Pienimuotoisten sarjallisten teosten yksittäiset kappaleet mukaan lukien teoksia on yli viisisataa.

Taideteosten ideointi ja toteuttaminen on vaatinut taiteilijoilta erityisiä taitoja ja eläytymistä sairaalaympäristöön soveltuvien teosten tekemiseen. Sai­raalatoiminnan luonteeseen eivät kaikki aiheet sovellu. Potilaiden psyykkisen tilan moninaisten erityisvaatimusten huomioiminen ei aina ollut aivan yksinkertaista. Mielessä oli pidettävä myös ­teosten ripustamiseen, valaisuun, hy­gieenisyyteen ja puhtaana pitämiseen liittyvät erityiskysymykset.

Taiteella on aina ollut oma asemansa ihmisyydessä, jossakin määrin myös terveysnäkökulmaa painottaen. Tämä tuli esille varsin painokkaana haastatellessani yhtä hankkeeseen osallistuvista kuvataiteilijoista, Tiina Vainiota. Hän pitää prosenttitaidetta erityisen hyvänä ­sekä potilaiden että sairaalatyöntekijöiden kannalta. Taiteilija saa työtä ja mahdollisuuden aivan erinomaisella tavalla tuoda taidettaan esille. Vainio pitää syntyvää mainosarvoa tärkeänä. Julkinen töiden esille tuominen myös nostaa ­koko taiteilijakunnan ominaispainoa yhteiskunnassa.

”Taideteokset ikkunoita tunteisiin”

Miksi taidetta? Parantaako se? Todella? Näistä asioista on jo paljon tietoa. Neurologi ja tietokirjailija Markku Hyyppä on uutuuskirjaansa ”Kulttuuri pidentää ikää” koonnut tutkimustuloksia. Tämänkaltaista kirjaa olen odottanut vuosien ajan. Uskallan suositella kirjaa myös tässä yhteydessä. Toivon teoksen avaavan hoitohenkilökunnan silmät näkemään muutakin kuin vain teokset seinillä. Itse asiassa taideteokset ovat kuin ikkunoita toiseen maailmaan, tunteiden maailmaan. Usein luulemme kristallin- kirkkaan järjen olevan tärkeimmän. Kuitenkin tunteet säätelevät kaikkea toimintaamme.

TYKS:n ja myös muutamien muiden hoitolaitosten taidehankinnat ovat hyvä alku. Suurta terveyttä edistää tehoa eivät keskussairaalat voine antaa, koska hoitojaksot ovat lyhyitä ja kiirettä riittää. Opastavaa henkilökuntaa kaivataan. ­Ilman johdattelua taiteen maailmaan on tie vielä kovin kivinen ja kaita.

Kuvassa digituloste kaakelille. Erika Adamsson: Bellinin käsihygienia 2011

Teksti: Veikko Karskela
Kuva: Matti Tainio

Julkaistu Lääkärilehdessä 37/13.

Lue lisää jutun aiheesta