Taidetta töihin

Taide vahvistaa työhyvinvointia, todetaan Työterveyslaitoksen toimenpidesuosituksessa.

Taidetta pitäisi käyttää paljon nykyistä enemmän työhyvinvoinnin ja tuottavuuden lähteenä työpaikoilla. Taidetoimintaan osallistuminen lisää luovuutta ja hyvinvointia ja parantaa niin psyykkistä kuin fyysistäkin terveyttä.

Näin todetaan Työterveyslaitoksen tutkijoiden laatimassa toimenpidesuosituksessa.

Taiteen terveysvaikutuksia on löydetty useissa tutkimuksissa: Ruotsalaisen tutkimuksen mukaan uupumus- ja masennusoireita esiintyi vähemmän niillä työntekijöillä, joiden työpaikka tarjosi työntekijöilleen taidetoimintaa. Näillä työpaikoilla myös päätöksenteko oli joustavampaa.

Liettualaisessa sairaalassa hoitohenkilökunnan hyvinvointi ja terveys kohenivat monella tavalla, kun heille järjestettiin maalaustuokioita työpaikalla.

Lontoon Cityssä työskentelevien toimistotyöläisten kokema stressitaso laski ja stressihormoni kortisolin pitoisuus pieneni, kun he vierailivat lounastauon yhteydessä taidegalleriassa.

Vapaa-ajan taideharrastuksiakin kannattaa tukea

Toimenpidesuosituksessa todetaan, että työnantajien kannattaa tukea työntekijöiden taide- ja kulttuuriharrastuksia myös vapaa-ajalla. Kansainvälisissä tutkimuksissa on osoitettu, että mitä enemmän taidetta ja kulttuuria ihmiset harrastavat, sitä paremmaksi he kokevat henkisen ja fyysisen terveytensä.

Terveydenhoitoalan kotimaisessa tutkimuksessa havaittiin, että vapaa-ajan kulttuuriharrastukset ovat yhteydessä parempaan työhyvinvointiin.

Ruotsalaiseen tutkimukseen osallistuneet julkisen sektorin terveyshallinnon työntekijät kävivät tutkimuksen aikana viikoittain elokuvissa, taidenäyttelyissä, konserteissa tai kuorossa. Tutkimuksessa osoitettiin satunnaistetulla koeasetelmalla, että taidetoimintaan osallistuneiden fyysinen terveys parani.

Taiteen vaikutukset ovat epäsuoria

Toimenpidesuosituksessa annetaan esimerkkejä siitä, millaista taidetoiminta työyhteisössä voisi olla. Sairaanhoitopiirin yhdessä tulosyksikössä työskenteli dramaturgi reilun vuoden ajan. Hän piti moniammatilliselle tiimille työpajoja, joissa käsiteltiin draaman keinoin työyhteisön työssä keskeisiä teemoja ja haasteita.

Toisessa tapauksessa esittävän taiteen ammattilaiset työskentelivät kahden vuoden ajan suuressa yksityisessä lääkärikeskuksessa valmentamassa työyhteisöä toimimaan paremmin yhdessä ja nostamaan asiakastyytyväisyyttä.

Residenssitaiteilijan voi palkata myös vain muutamaksi tunniksi tukemaan hyvinvointia ja kannustamaan työtapojen muokkaamiseen.

Toimenpidesuosituksessa todetaan, että taiteen vaikutukset voivat olla epäsuoria ja niitä on vaikea mitata, saati ennustaa. Hyvinvoiva työntekijä kuitenkin kokee työnsä tärkeäksi ja on sitoutunut siihen. Hänellä on kykyä myös palautumiseen.

kirjoittaja:
Hertta Vierula
toimittaja

kuva: Fotolia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla