Tampere rakentaa siltaa AMK:n ja yliopistojen välille

Uudistus voi myöhemmin koskettaa myös lääketieteilijöitä.

Tampereella suunnitellaan uuden korkeakoulun luomista yliopistosta, ammattikorkeakoulusta ja teknillisestä yliopistosta.

Tampereen yliopiston rehtori Kaija Holli ei halua käyttää termiä yhdistäminen. Pohdinnassa on, miten vähät resurssit saisi paremmin käyttöön.

– Organisatorinen rakenne mietitään viimeisenä, kun on päätetty, millaisia uudistuksia halutaan tehdä.

Suunnitelmat eivät ainakaan alkuvaiheessa koske lääketieteellistä tiedekuntaa.

– Lääketieteen opinnot ovat historian kulussa eriytyneet kovin etäälle, joten yhteistyön kehittäminen vaatii uudenlaista ajattelua. Mahdollisuuksia kuitenkin olisi, Holli arvioi.

Hän on itsekin koulutukseltaan lääkäri.

Tietotekniikkaa ja johtamista lääkäreillekin

Opetusta ja tutkimusta koskevan uudistuksen tavoitteena on päällekkäisyyksien karsiminen ja yhteistyön lisääminen. Holli arvioi, että esimerkiksi terveys- ja insinööritieteiden väliltä voisi löytyä ainutkertaisia kansainvälisiä tutkimusmahdollisuuksia.

Taustalla on myös Bolognan prosessi: alempien korkeakoulututkintojen pitäisi olla suorittamispaikasta riippumatta yhteismitallisia vaatimuksiltaan ja laajuudeltaan sekä varteenotettavia työelämän kannalta.

– Lääketieteellisessä tiedekunnassa alemman korkeakoulututkinnon asema on toki vähän erilainen, eikä siihen havitella nyt muutosta.

Holli korostaa, ettei muutosta pidä nähdä uhkana. Opetuksen laatua ei olla heikentämässä. Yhteistyö voisi tuoda lääketieteilijöille hyötyjä.

– Tietotekniikkaa ja johtamista tarvitsevat myös lääketieteen edustajat ja tiimityötaitoja eri alojen kesken pitäisi harjoitella jo opiskeluaikana. Töissä se on kuitenkin arkipäivää.

Holli arvioi myös, että terveydenhuoltojärjestelmän kiemuroita opiskeltaessa tai vaikkapa anatomiaa päntätessä lääketieteilijät voisivat hyötyä siitä, että mukana on muitakin terveydenhuollon aloja opiskelevia.

– Lääkäreidenkään ei pidä olla niin herkkänahkaisia, etteivät uskoisi voivansa saada oppia myös muilta aloilta.

Lue lisää: Jokin on toisin

Tampereelta koko Suomeen

Hollin mukaan yliopistokenttä on muutosten kourissa joka tapauksessa. Uusia yhteistyömuotoja haetaan, esimerkkeinä vaikkapa Aalto-yliopisto ja Taide­yliopisto.

Yliopistoissa pohditaan parhaillaan myös eri tieteenalojen keskinäistä työnjakoa. Joka lääketieteellisessä tiedekunnassa ei ehkä ole syytä opettaa täsmälleen samoja asioita, vaan tiedekunnilla voisi olla erilaisia vahvuuksia.

Tampereella erona on se, että ammattikorkeakoulutkin otetaan mukaan.

– Ammattikorkeakouluistakin on viime vuosina otettu löysät pois. Ainoa tie miettiä toimintoja uudelleen on yhteistyö korkeakoulujen kesken.

Holli istuu myös tutkimus- ja innovaationeuvostossa, joka on ehdottanut yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen toimintojen nykyistä laajempaa yhdistämistä.

– Sama pätee valtakunnan tasolla kuin Tampereella. Meillä on nyt ollut mahdollisuus olla edelläkävijöitä. Kun rahaa on vähän, ei pidä tuhlata päällekkäisyyksiin vaan karsia niitä ja parantaa yhteistyötä.

Kirjoittanut:
Hertta Vierula
toimittaja

Kuva:
Tampereen yliopisto

Julkaistu Lääkärilehdessä 9/15.