Tanssi auttaa aivovamman kuntoutuksessa

Tutkimusprojektin innoittajana on ollut Mikael Turtiaisen kuntoutusprosessi, jossa tanssilla on ollut erittäin merkittävä vaikutus. Artikkelin lopusta löytyy linkki videoon, jossa Turtiainen tanssii fysioterapeuttinsa Kaisa Vuorelan avustuksella.

Aivovamma aiheuttaa vakavia kognitiivisia, emotionaalisia ja motorisia oireita, jotka vaikeuttavat vammautuneen henkilön ja hänen lähiomaistensa elämää, heikentävät elämänlaatua ja aiheuttavat taloudellista rasitetta yhteiskunnalle. Tuoreessa tutkimushankkeessa pyritään selvittämään, voisiko tanssista olla apua laaja-alaisen traumaattisen aivovamman kuntoutuksessa.

Liikettä aivoihin: tanssi vaikean traumaattisen aivovamman laaja-alaisessa kuntoutuksessa -tutkimushanke on monitieteellinen ja moniammatillinen projekti, jonka yhteydessä on luotu aivovammakuntoutukseen soveltuva tanssikuntoutuksen malli. Tavoitteena on vaikuttaa vammautuneen kognitiiviseen, emotionaaliseen ja fyysiseen toimintakykyyn.

Hankkeen vaikuttavuutta tutkitaan nyt Helsingin yliopistossa. Tutkimukseen osallistuu 12 aivovamman saanutta henkilöä ja heidän läheistään. Hanketta johtaa psykologian tohtori Sanna Koskinen.

– Tanssissa yhdistyvät eri aistipiireistä saatavan informaation käsittely ja yhdistäminen, liikkeiden säätely, motoriset toiminnot, monipuolinen kognitiivinen prosessointi, musiikin herättämät positiiviset tunnekokemukset, esteettinen nautinto ja luovuuden kokemus sekä sosiaalinen vuorovaikutus, kertoo Koskinen.

Hänen mukaansa säännöllisen, useita aistipiirejä hyödyntävän tanssin tai soittamisen harjoittelun on todettu saavan aivoissa aikaan neuroplastisia, oppimista tukevia rakenteellisia muutoksia Tanssista siis voi todella olla hyötyä aivovamman kuntoutuksessa.

Tutkimusprojektin innoittajana on ollut Mikael Turtiaisen kuntoutusprosessi, jossa tanssilla on ollut erittäin merkittävä vaikutus.

Turtiainen jäi raitiovaunun alle vuonna 2008. Onnettomuus aiheutti neliraajahalvauksen, puhekyvyttömyyden ja täydellisen muistin menetyksen. Oheisella videolla hän harjoittelee tanssimista fysioterapeuttinsa Kaisa Vuorelan avustuksella Ambra Succin tanssitunnilla. Katso video täältä.

Lähde:
Helsingin yliopisto

Kuva:
Kuvakaappaus videolta