Tarvitaanko lääkäriä tulevaisuudessa?

Potilaan rooli sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa tulee tulevaisuudessa kasvamaan. Lääkärin työ ei kuitenkaan vähene, uskoo Lauri Vuorenkoski.

Miten digitalisaatio ja älykkäät tietojärjestelmät muuttavat terveydenhuoltoa 2030-luvulle mentäessä? Mitä palvelumuotoja siirtyy terveydenhuollon yksiköistä potilaan itse toteuttamiksi? Mm. näitä kysymyksiä pohdittiin Lääkäriliiton Lääkäri 2030 -hankkeen ohjausryhmän tulevaisuusverstaassa elokuussa.

– Tavoitteena on ennakoida, millainen lääkärien rooli ja toimintaympäristö ovat 2030-luvulla, kertoo Lääkäriliiton terveyspolitiikan asiantuntija Lauri Vuorenkoski.

Vuonna 2014 alkaneessa hankkeessa on järjestetty aiemmin kaksi tulevaisuusverstasta ja yksi seminaari. Lisäksi on tehty yhteistyötä monien eri tahojen kanssa. Hanke on herättänyt mielenkiintoa niin poliittisissa toimijoissa, virkamiehissä kuin yrityksissä.

Lue lisää: Kenen kielellä puhut?

Tiedonhallinta korostuu

– Keskeisenä asiana on noussut esiin potilaan vahvistuva rooli sairauksien ehkäisyssä, hoidossa ja seurannassa. Teknologian kehityksen myötä esimerkiksi omamittaus korostuu. Se tuo sairauksien hoidolle ja ehkäisylle ­aivan uusia mahdollisuuksia, Vuorenkoski toteaa.

– Toinen iso asia on tieteellisen tiedon ja yksittäistä potilasta koskevan ­datan määrän raju kasvu. Lääkärin osaamisessa korostuu tiedonhallinnan ja päätöksenteon tuen apuvälineiden ­tuntemus.

Lääkärin työstä tulee entistä enemmän ajasta ja paikasta riippumatonta. Työ menee yhä enemmän virtuaalisiin ympäristöihin ja moniammatillinen tiimityö lisääntyy. Tämä luo ­lääkäreille uudenlaisia osaamisvaatimuksia.

Lääkäri 2030 -hankkeessa pohditaan myös, mitä konkreettisia toimenpiteitä Lääkäriliiton ja muiden toimijoiden ­tulisi tehdä, jotta tulevaisuuden tarpeisiin voidaan vastata. Millä tavoin esimerkiksi lääketieteellisten tiedekuntien opetussuunnitelmia tulisi kehittää?

Kirjoittaja:
Sari Kosonen
viestinnän asiantuntija
Lääkäriliitto

Kuva Mikko Käkelä

› Lisätietoja löydät täältä: www.laakariliitto.fi/laakari2030.