Testosteroni ei lisännyt seksuaalista kykyä

Testosteroni ei tutkimuksen perusteella vaikuttanut myöskään ateroskleroosin etenemiseen.

Yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan testosteroni ei lisännyt seksuaalista kykyä eikä halua. Se ei myöskään vaikuttanut ateroskleroosin etenemiseen.

JAMA-lehdessä julkaistun tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää testosteronin vaikutusta ateroskleroosiin. Tutkittavat olivat yli 60-vuotiaita miehiä, joiden testosteronitasot olivat viitearvojen alarajoilla tai viitearvoja pienempi.

Yhteensä 308 tutkittavaa satunnaistettiin kahteen ryhmään, joista toinen sai 7,5 grammaa 1-prosenttista testosteronigeeliä päivittäin kolmen vuoden ajan. Toiselle ryhmälle annettiin lumegeeliä.

Tutkimuksen alkaessa kahden ryhmän ominaisuudet olivat samankaltaiset. Potilaiden keski-ikä oli 67,6 vuotta. Heistä 42 prosentilla oli verenpainetauti, 15 prosentilla diabetes, 15 prosentilla sydän- ja verisuonitauti. Lihavia oli 27 prosenttia.

Ei kerro turvallisuudesta

Tutkittavien kaulavaltimon seinämäpaksuutta seurattiin tutkimuksen aikana samoin kuin sepelvaltimoiden kalkkikertymää. Potilailta kysyttiin myös seksuaalisesta toimintakyvystä ja terveyteen liittyvästä elämänlaadusta.

Testosteroni ei näiden mittausten perusteella vaikuttanut ateroskleroosin etenemiseen.

Testosteronia saaneen ryhmän ja lumelääkeryhmän välillä ei ollut eroa myöskään seksuaalisessa halussa, erektiokyvyssä, seksuaalisessa toimintakyvyssä, puolisoiden kokemassa läheisyydessä tai terveyteen liittyvässä elämänlaadussa.

Tutkijat huomauttavat, ettei tutkimuksesta voi vetää johtopäätöksiä testosteronin käytön turvallisuudesta sydänpotilailla.

Kirjoittanut:
Hertta Vierula
toimittaja

Kuva:
Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.