Kun seksi aiheuttaa riippuvuutta

Pakonomainen seksikäyttäytyminen voi aiheuttaa monenlaisia ongelmia siitä kärsivälle ja hänen läheisilleen.

Jos seksikäyttäytyminen vie suhteettoman paljon aikaa ja huomiota muusta elämästä, voi olla kyse seksiriippuvuudesta.
Adobe
Jos seksikäyttäytyminen vie suhteettoman paljon aikaa ja huomiota muusta elämästä, voi olla kyse seksiriippuvuudesta.

Seksiriippuvuus eli seksiaddiktio eli pakonomainen seksikäyttäytyminen tarkoittaa mitä tahansa seksiin liittyvää pidempiaikaista hallitsematonta käyttäytymistä tai ajattelemista niin, että se aiheuttaa ongelmia.

Seksin ajatteleminen usein ei välttämättä tarkoita pakonomaista seksikäyttäytymistä.

Seksiriippuvuuden taustalla voi olla moninaisia syitä ja ongelmaan pureutuminen edellyttää pakonomaisen käyttäytymisen laukaisevien tekijöiden tunnistamista.

Taustalla voi olla esimerkiksi lapsuuden traumaattisia kokemuksia, yksinäisyyttä, häpeäkokemuksia tai puutteellisia tunnesäätelyn taitoja.

Seksiriippuvuudesta voivat kertoa seuraavat asiat:

 • porno, itsetyydytys, seksiseuran etsiminen, maksullinen seksi, ihastuminen tai suhteiden tavoittelu niin, että se vie suhteettoman paljon aikaa ja huomiota vähintään kuukauden ajan
 • seksikäyttäytyminen aiheuttaa vakavia sosiaalisia, psyykkisiä ja/tai fyysisiä haittoja
 • haitoista huolimatta ei pysty lopettamaan
 • käyttäytyminen ei aiheuta loppujen lopuksi nautintoa
 • ihminen luopuu seksikäyttäytymisen vuoksi muista tärkeistä asioista muussa elämässään
 • pakonomainen seksikäyttäytyminen alkaa toimia selviytymismekanismina, jonka avulla säädellään ja lievitetään vaikeita tunnetiloja muiden säätelykeinojen sijaan

Pakonomaista seksikäyttäytymistä ei tule sekoittaa voimakkaaseen seksuaaliseen haluun tai siihen kuinka paljon katsoo pornoa tai kuinka paljon harrastaa seksiä.

Seksuaalisen halun ja aktiviisuuden määrä vaihtelee ja on aina yksilöllistä.

Kiteytetysti voidaan sanoa, että jos seksikäyttäytyminen ei aiheuta haittoja tai häiritse muuta elämää, ei tarvitse olla huolissaan.

Seksiriippuvuus voi aiheuttaa myös taloudellisia ongelmia.
Adobe/AI
Seksiriippuvuus voi aiheuttaa myös taloudellisia ongelmia.

Mitä haittoja seksiriippuvuudesta voi olla?

Pakonomainen seksiriippuvuus voi aiheuttaa monenlaisia ongelmia siitä kärsivälle. Näitä voivat olla muun muassa:

 • heikentynyt itsetunto ja negatiivinen minäkuva
 • masennus
 • häpeä
 • ahdistus
 • ihmissuhdeongelmat
 • keskittymisvaikeudet
 • taloudelliset vaikeudet
 • toiminnalliset seksuaalihäiriöt (mm. erektio- ja laukeamisvaikeudet)
 • toistuvat seksitaudit
 • itsetuhoisuus
Pakonomaiseen seksikäyttäytymiseen kannattaa hakea ammattiapua, jos vain mahdollista.
Adobe
Pakonomaiseen seksikäyttäytymiseen kannattaa hakea ammattiapua, jos vain mahdollista.

Milloin hoitoon?

Pakonomaisesta seksikäyttäytymisestä toipuminen edellyttää muutosta. Ihmisen tulee olla valmis muuttamaan käyttäytymistään ja ajattelutapaansa. On tärkeää kyetä tunnistamaan, mikä käyttäytymisen laukaisee tai millaiset tilanteet sitä edeltävät.

Usein tähän ei kykene ilman apua. Seksuaaliterapia ja kognitiivinen psykoterapia auttavat monia ongelmassa ja uuden suhteen seksuaalisuuteen luomisessa. Usein myös seksiriippuvuudesta kärsivän kumppani tarvitsee apua.

Avun etsinnän voi aloittaa esimerkiksi Sexpo- säätiön maksuttomasta neuvontapalvelusta tai tutustumalla A-klinikkasäätiön Omahoito-ohjelmaan seksiriippuvuuden hoi dosta.