THL päivitti apinarokkoon sairastuneen lähikontaktien määritelmää

Tärkein lähikontaktiryhmä on edelleen sairastuneen seksikontaktit. 

Adobe/AOP

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on päivittänyt apinarokkoon sairastuneen lähikontaktien määritelmää . Tärkein lähikontaktiryhmä on edelleen sairastuneen seksikontaktit. 

Apinarokkotartunnan saaneen henkilön katsotaan olevan tartuttava oireiden alusta aina siihen asti, kunnes ihorakkuloiden ruvet ovat hävinneet. Mikäli ensioireet puuttuvat, tartuttavuusaika alkaa vuorokausi ennen iho-oireiden ilmaantumista.

Päivitetyn määritelmän mukaan lähikontakteihin kuuluvat ne, jotka ovat olleet suorassa kosketuksessa sairastuneen rakkuloihin tai rakkulaeritteisiin sekä samassa taloudessa asuvat tai vastaavissa olosuhteissa sairastuneen kanssa oleskelleet.

Niin ikään lähikontakteiksi luetaan ne sairastunutta hoitaneet, jotka eivät ole suojautuneet asianmukaisesti. Lähikontaktiksi ei siis välttämättä luokitella terveydenhuollon työntekijää, joka on käyttänyt kirurgista suu-nenäsuojaa hoitaessaan sairastunutta, jos kontakti on ollut lyhyt.

Lähikontakteja ovat myös henkilöt, jotka ovat oleskelleet yli kolme tuntia alle kahden metrin etäisyydellä sairastuneesta.

Lähikontaktien seurattava oireitaan

Lähikontaktien on tärkeää noudattaa muutamia suosituksia 21 vuorokauden ajan viimeisestä altistumisajankohdasta tai kunnes tartunta on muuten poissuljettu.

Oireiden ilmaantumista on syytä seurata päivittäin sekä huolehtia käsihygieniasta ja käytettävä maskia.

Seksikontakteista on pidättäydyttävä sekä muista fyysisistä kontakteista, myös perheenjäsenten kanssa. Erityisesti kontakteja raskaana oleviin, lapsiin ja immuunipuutteisiin ihmisiin on vältettävä.

Laajan leviämisen riski yhä pieni

THL muistuttaa edelleen, että apinarokko tarttuu ihmisten välillä huonosti, eikä tyypillisesti lyhyissä arkielämän kohtaamisissa. Riski apinarokon leviämiseen laajemmin on siis pieni.

Suomessa on todettu tähän mennessä 22 apinarokkotapausta. Suurin osa tartunnoista on saatu ulkomailla. Osa tartunnoista on kuitenkin saatu kotimaassa, joten tartunnan mahdollisuus myös Suomessa kannattaa huomioida. Kaikki tartunnan saaneet ovat miehiä.

Maailmalla on todettu tammikuun alun jälkeen yhteensä 23 351 laboratoriovarmennettua tartuntaa. Eniten tapauksia on ollut Britanniassa, Espanjassa, Saksassa, Ranskassa ja Yhdysvalloissa. Kaikkiaan tartuntoja on ollut 83:ssa eri maassa.

Hanna Kauppinen

Juttu on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.