THL: Suomalaiset haluavat elää terveellisemmin

Neljä viidestä päivittäin tupakoivasta oli huolissaan tupakoinnin vaikutuksista terveyteensä, yli puolet haluaisi lopettaa ja reilu kolmannes oli yrittänyt vakavasti lopettaa tupakoinnin edellisen vuoden aikana.

Tupakointi on vähentynyt ja vapaa-ajalla liikutaan entistä enemmän, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) vuosittainen kyselytutkimus. Haasteena näyttäisi kuitenkin olevan edelleen ylipaino.

THL:n mielestä tutkimus osoittaa, että suomalaiset haluavat parantaa elintapojaan. Neljä viidestä päivittäin tupakoivasta oli huolissaan tupakoinnin vaikutuksista terveyteensä, yli puolet haluaisi lopettaa ja reilu kolmannes oli yrittänyt vakavasti lopettaa tupakoinnin edellisen vuoden aikana. Miehistä neljännes ja naisista kolmannes kertoi, että oli yrittänyt vakavasti laihduttaa edellisvuoden aikana. Kolmannes vastaajista oli lisännyt kasvisten käyttöä ja yhtä suuri osa lisännyt liikuntaa.

Ohessa tutkimuksen tuloksia aihealueittain:

Liikunta

Suomalaiset liikkuvat vapaa-ajalla yhä enemmän, vaikka työmatkaliikunta onkin vähentynyt. Naiset pyöräilivät tai kävelivät työmatkansa useammin kuin miehet; naisista 41 prosenttia ja miehistä 32 prosenttia pyöräili tai käveli työmatkallaan vähintään 15 minuuttia päivässä.

Tupakointi

Miehistä 17 prosenttia ja naisista 14 prosenttia tupakoi päivittäin vuonna 2014. Miesten tupakointi väheni edellisiin vuosiin verrattuna, mutta naiset tupakoivat saman verran kuin aiemminkin. Pitkällä aikavälillä miesten päivittäistupakointi on vähentynyt kaikilla alueilla. Naisten tupakointi on kääntynyt laskuun viime vuosina ja alue-erot ovat pienentyneet.

Lue aiheeseen liittyvä Raimo Puustisen kommentti (Naisentappaja) täältä.

Ruokailu

Ruokatottumukset ovat kehittyneet jo vuosikymmenien ajan terveellisemmiksi. Tuoreita kasviksia syödään, rasvatonta maitoa juodaan ja kasvirasvoja käytetään sekä leivällä että ruoanlaitossa yhä enemmän. Vuonna 2014 vastaajista 44 prosenttia kertoi syövänsä tuoreita kasviksia päivittäin ja 41 prosenttia valitsevansa tavallisesti maitolaaduista rasvattoman maidon. Leivän syönti on kuitenkin vähentynyt.

Suomalaisten haasteena on edelleen ylipaino. Ylipainoisia (painoindeksi BMI 25 tai enemmän) on yhtä paljon kuin edellisvuosina: vuonna 2014 miehistä oli ylipainoisia 60 prosenttia ja naisista 43 prosenttia. Pitkällä aikavälillä ylipaino on lisääntynyt kaikkialla Suomessa, mutta Uudellamaalla naiset ovat harvemmin ylipainoisia. Miesten ylipainon alueelliset erot eivät ole yhtä selviä.

Lue tiedeartikkeli "Työikäisten lihavuuden kasvu yleistynyt" täältä.

Alkoholi

Alkoholin kulutuksen lievä lasku viime vuosina näkyy myös tässä tutkimuksessa. Alkoholia kuluu eniten Uudellamaalla.

Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys (AVTK) -tutkimus kartoittaa vuosittain työikäisen (15−64-vuotiaat) väestön elintavoissa tapahtuneita muutoksia. Työikäisten terveyttä ja elintapoja on seurattu jo vuodesta 1978 alkaen, ja eri vuosien tulokset ovat keskenään vertailukelpoisia. Vuonna 2014 kyselyyn vastasi 2630 työikäistä.

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Helldán A, Helakorpi S. Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys, kevät 2014. Health Behaviour and Health among the Finnish Adult Population, Spring 2014. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Raportti 6/2015.

Kuva:
Johanna Nykopp