Toistuva päänsärky heikentää elämänlaatua ja työkykyä

Työkyvyttömyyttä toistuva päänsärky ei kuitenkaan aiheuta. 

Adobe/AOP

Tuki- ja liikuntaelinperäinen kipu ja päänsärky ovat yleisiä kunta-alalla työskentelevillä naisilla. Kipuoireet heikentävät työkykyä ja elämänlaatua. Suuri osa toistuvasta päänsärystä kärsivistä kunta-alan työntekijöistä työskentelee kipuoireista huolimatta. Nämä havainnot teki LL Kirsi Malmberg-Ceder väitöstutkimuksessaan.

Suomen perusterveydenhuollossa lähes puolet työikäisten lääkärissä käynneistä aiheutuu jostakin kiputilasta ja noin puolessa tapauksista kyseessä on tuki- ja liikuntaelinperäinen kipu. Kipuoireista yleisimpiä ovat alaselkäkipu ja päänsärky, ja kipuoireet ovat tavallisempia naisilla.

– Päänsäryn osuus työikäisessä väestössä on 10–15 prosenttia ikäryhmästä riippuen. Kivun kroonistuessa sillä on merkittävä vaikutus yksilön elämään heikentäen toiminta- ja työkykyä, kertoo Malmberg-Ceder tiedotteen mukaan.

Hän selvitti väitöstutkimuksessaan tavanomaisten kipuoireiden, tuki- ja liikuntaelinperäisen kivun ja päänsäryn sekä psykososiaalisten riskitekijöiden, työkyvyn ja elämälaadun välisiä suhteita työikäisillä naisilla.

Työterveyshuollossa huomio psykososiaalisiin tekijöihin

Tuki- ja liikuntaelinperäistä kipua kokevilla naisilla psykososiaaliset tekijät ovat yhteydessä koettuun työn imuun, mutta itse kipuoireet eivät. Koska työn imu korreloi positiivisesti työkykyyn, on työterveyshuollossa syytä kiinnittää erityistä huomiota tuki- ja liikuntaelinperäistä kipua kärsivien naisten kohdalla psykososiaalisiin tekijöihin työhyvinvoinnin ja työkyvyn parantamiseksi.

Toistuvasti esiintyvä päänsärky heikensi selvästi sekä terveyteen liittyvää että yleistä elämänlaatua myös sellaisessa väestönosassa, jossa ahdistuneisuutta ja depressiivisiä oireita oli vähän.

LL Kirsi Malmberg-Cederin väitöskirja Pain in Finnish female municipal employees with special reference to psychosocial and work-related factors and quality of life tarkastetaan Turun yliopistossa 2. syyskuuta.

Ulla Toikkanen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.