Tupakoinnin lopettaneilla yhä ateroskleroosia mutta infarktiriski pieni

Tietokonekuvaukset paljastivat tupakoivien ja entisten tupakoitsijoiden sepelvaltimoissa olevan enemmän ateroskleroosia kuin savuttomien.

Tupakointi altistaa sydänsairauksille ja niistä aiheutuville kuolemille, mutta riskit pienentyvät vähitellen tupakoinnin lopettamisen jälkeen. Yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan tupakointi jättää silti jälkensä entisten tupakoitsijoiden sepelvaltimoihin.

Yhdysvaltalaisten tutkimus perustuu 9 500 keskimäärin 57-vuotiaan sepelvaltimoiden tietokonekuvaukseen. Osallistujista 1 600 tupakoi, 2 200 oli lopettanut vähintään kolme kuukautta aikaisemmin ja loput olivat savuttomia.

Tietokonekuvaukset paljastivat tupakoivien ja entisten tupakoitsijoiden sepelvaltimoissa olevan enemmän ateroskleroosia kuin savuttomien. Tupakoivien riski sairastua sydänkohtaukseen tai kuolla seuraavien kolmen vuoden aikana oli lisäksi noin kaksinkertainen verrattuna savuttomien riskiin. Tupakoinnin lopettaneet eivät ateroskleroosista huolimatta sairastuneet tai menehtyneet seurannan aikana sen todennäköisemmin kuin savuttomatkaan.

Suomessa miesten tupakointi on vähentynyt tasaisesti jo monen vuosikymmenen ajan, mutta naisten tupakointi on pysynyt lähes samalla tasolla 1980-luvulta saakka. Vuonna 2012 yli 15-vuotiaista suomalaisista noin 17 prosenttia tupakoi päivittäin. Miehistä päivittäin tupakoi 21 prosenttia ja naisista 14 prosenttia.

Lue myös:
Ateroskleroosin kätyrit
Tupakoivat vanhemmat altistavat lapsensa sydänsairauksille

Tutkimus julkaistiin European Heart Journal -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim

Lähde:
European Heart Journal 2015;17:1031–1040

Kuva:
Panthermedia

Copyright Duodecim 2015. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.