Turhia kustannuksia tarpeettomista rutiineista

Osalla amerikkalaisista lääkäreistä on piintyneitä tapoja, joihin asiantuntijoiden suositukset eivät pure.

Osalla lääkäreistä on piintyneitä tapoja, joihin asiantuntijoiden suositukset eivät pure. Amerikkalaisen rekisteritutkimuksen mukaan joka neljäs rintasyövän sairastanut potilas kävi seurannan aikana kuvantamistutkimuksissa, vaikka uusimisriski oli pieni, ja kolmasosa luukipuun annetuista sädehoidoista oli pitkiä, vaikka suositus on lyhyt hoito. Suositusten vastainen hoito oli yleisempää osalla lääkäreistä. Jos lääkäri omisti osuuden kuvantamislaitteista, hänen potilaitaan ohjautui useammin kuvantamis­tutkimuksiin muita suuremmalla todennäköisyydellä.

Väestöpohjaisesta amerikkalaisesta SEER-aineistosta tutkittiin syöpään vuosina 2004–2011 sairastuneiden yli 65-vuotiaiden potilaiden hoitoa. Tarkastelun kohteena oli vähäisen riskin rintasyövän ja eturauhassyövän levinneisyystutkimuksien ja hoidon jälkeen tehtyjen seurantakuvauksien yleisyys, intensiteettimoduloidun sädehoidon käyttö rintasyövän sädehoidossa ja luustoetäpesäkkeen aiheuttaman kivun sädehoito.

Jos lääkärin edelliselle eturauhaspotilaalle oli tilattu levinneisyystutkimus, seuraavakin potilas ohjautui levinneisyystutkimukseen nelinkertaisella todennäköisyydellä keskivertolääkärin potilaisiin verrattuna. Rintasyöpäpotilaan kohdalla todennäköisyys oli kolminkertainen ja IMRT-sädehoidossa jopa 25-kertainen.

Lue lisää: Pelkään, siis olen

Aineisto osoittaa, että potilaslähtöiset syyt eivät selitä eroja lääkärien toiminta­tavoissa, vaan osalle lääkäreistä on muodostunut rutiineja, joihin on yleisillä ohjeistuksilla vaikeaa vaikuttaa. On inhimillistä, mutta valitettavaa, että kuvantamislaitteiden omistajuus lisää niiden käyttöä. Löydös muistuttaa siitä, että lääkärin sidonnaisuuksien merkitystä ei pidä aliarvioida. Tutkijat toteavat, että tarpeettomien ja turhia kustannuksia aiheuttavien rutiinien kitkemiseen ei riitä valistus, vaan pitäisi opetella paremmin ymmärtämään ammattilaisten päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä.

Lähde:
Lipitz-Snyderman A, Sima C, Atoria C ym. Physician-driven variation in nonrecommended services among older adults diagnosed with cancer. JAMA Intern Med, verkossa ensin 15.8.2016, doi:/10.1001/jamainternmed.2016.4426

Kirjoittaja:
Sirkku Jyrkkiö
dos, osastonylilääkäri
TYKS, syöpätautien klinikka

Kuva: Fotolia

Julkaistu Lääkärilehdessä 36/2016