Turku kouluttaa tulevia lääkäreitä ja sosiaalityöntekijöitä yhdessä

Sosiaalityön opiskelija Ari-Matti Näätänen ja lääketieteen opiskelija Alisa Salmivalli odottavat, miten eri alojen näkökulmat täydentävät toisiaan Aivot-opintokokonaisuudessa.

Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta aloitti opintokokonaisuuden, jossa on lääkäriopiskelijoiden lisäksi sosiaalityön ja hoitoalan opiskelijoita.

Moniammatillinen opetus yleistyy, mutta kurssiyhteistyö sosiaalialan kanssa on toistaiseksi harvinaista. Vastaavaa on toteutettu vain Tampereen yliopistossa.

– Valtiovallan näkemys on, että sosiaalityön ja terveydenhuollon pitäisi olla lähempänä toisiaan. Yhden luukun periaate ja sektorien lähentyminen on kannatettavaa, johtaja Outi Kortekangas-Savolainen Turun lääketieteellisen tiedekunnan koulutuksen tutkimus- ja kehittämisyksiköstä sanoo.

Lue lisää: Jokin on toisin

Kortekangas-Savolaisen mukaan lääketieteen ja sosiaalialan yhteisopetusta on vähän muuallakaan maailmassa.

Eri ala, eri näkökulma

Kahden opintopisteen valinnainen Aivot-opintokokonaisuus käsittelee muistia, päihteitä, depressiota, aivovammoja ja kipua.

Syyskuussa alkanut kurssi on hyvin suosittu sekä lääketieteen että sosiaalityön opiskelijoiden keskuudessa. Kaikki halukkaat eivät päässeet mukaan.

Lääketieteen opiskelija Alisa Salmivalli uskoo, että opiskelusta tulee antoisaa. Sosiaalityön opiskelijoihin on mukava tutustua.

– Ongelmiin saa varmasti erilaista näkökulmaa, kun on eri alan opiskelijoiden kanssa, hän sanoo.

Sosiaalityön opiskelija Ari-Matti Näätänen on hyvin motivoitunut. Hän odottaa eniten pienryhmän käyntiä päihde-ensikoti Pinjassa.

– Kentällä tälle on varmasti tilausta. Jos on esimerkiksi asiakas, joka on loukannut itsensä ja nauttinut alkoholia, ongelma voi olla monisyisempi kuin vain vamma polvessa.

Avoin asenne on hyvä pohja

Outi Kortekangas-Savolainen toteaa, että lääketieteen opiskelijoiden on sosiaalityön lähestymistavan hahmottamisen lisäksi hyvä saada lisää tietoa sosiaalilainsäädännöstä.

Opintokokonaisuus on suunnattu toisen vuosikurssin lääketieteen opiskelijoille. Kortekangas-Savolaisen mukaan tulevien lääkärien asenteet eivät vielä tuolloin ole jämähtäneet.

– Opiskelijoilla on otollinen vaihe oppia yhteistä kieltä ja luoda tulevaisuuden verkostoja.

Idea saa kannatusta

Turun ideaa sosiaalityön opiskelijoiden yhteisopetuksesta pidetään hyvänä kaikissa lääketieteellisissä tiedekunnissa. Tampereen yliopistoa lukuun ottamatta moniammatillinen opetus on rajoittunut hoitajaopiskelijoihin.

Itä-Suomen yliopiston lääketieteen laitoksen johtajan Jukka Pelkosen mukaan laajempi moniammatillinen opetus sopisi hyvin myös esimerkiksi päivystysalueelle. Ajatuksia on esitetty, mutta suunnitelmat ovat vielä alkumetreillä.

– Yksi viivästyttänyt asia on sote-ratkaisu. Jos se luo uudet sosiaali- ja terveysalueet, toimintakulttuuri ja kenttä muuttuvat. Emme vielä tiedä, kenen kanssa tulemme tekemään opetusyhteistyötä.

Oulussa moniammatillista opetusta pilotoidaan parhaillaan opetusterveyskeskuksessa.

– Sosiaaliala oli suunnitelmissa mukana, mutta Oulun kaupungin terveydenhuoltoa uudistettaessa suunnitelmista on tässä vaiheessa jouduttu tinkimään, lääketieteellisen tiedekunnan koulutusdekaani Jyrki Mäkelä kertoo.

Tampereen yliopiston lääketieteen yksikössä sosiaalialan opiskelijoita on monien vuosien ajan osallistunut vanhenemista käsittelevälle opintojaksolle, jos se on aikataulusyistä ollut mahdollista.

Lue myös:
Tulevat lääkärit ja sairaanhoitajat harjoittelevat työparina oikeiden potilaiden kanssa
Tampere rakentaa siltaa AMK:n ja yliopistojen välille

Kirjoittanut:
Miia Soininen
toimittaja

Kuva:
Vesa-Matti Väärä

Kuvassa:
Sosiaalityön opiskelija Ari-Matti Näätänen ja lääketieteen opiskelija Alisa Salmivalli odottavat, miten eri alojen näkökulmat täydentävät toisiaan Aivot-opintokokonaisuudessa.

Julkaistu Lääkärilehdessä 40/15.