Turkuun perustetaan omaishoitajien asiakasraati

Omaiset voivat paitsi tuoda esille omia ja läheistensä kokemuksia sosiaali- ja terveyspalveluista, myös vaikuttaa palveluita koskevaan päätöksentekoon.

Turkuun perustetaan ensi vuonna asiakasraati läheisestään huolehtiville omaisille. Asiakasraati on vaikuttamiskanava, jossa palveluiden käyttäjät keskustelevat palveluntarjoajien kanssa. Omaiset voivat asiakasraadissa paitsi tuoda esille omia ja läheistensä kokemuksia sosiaali- ja terveyspalveluista, myös vaikuttaa palveluita koskevaan päätöksentekoon. Raadissa ideoidaan uusia palveluratkaisuja, annetaan palautetta sekä tehdään aloitteita ja otetaan kantaa ajankohtaisiin asioihin.

Raatiin kuuluu omaishoitajia, sosiaali- ja terveystoimen ammattilaisia, päätöksentekijöitä sekä omaisyhdistysten edustajia. Omaisten edustajat on valittu ilmoittautumisten perusteella. Mukana on edustus eri asiakasryhmistä, kuten lapsia, nuoria ja ikääntyneitä läheisiään hoitavista omaisista. Raati kokoontuu vuonna 2014 neljä kertaa.

Asiakasraati on osa Opastava-hanketta. Opastava on Omaishoitajat ja läheiset -liiton sekä Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliiton yhteishanke. Hankkeen tarkoituksena on tuottaa ratkaisuja, joiden avulla omaishoidon palvelut saadaan aiempaa paremmin vastamaan asiakkaiden tarpeita ja toiveita.

Lähde: Turun kaupungin hyvinvointitoimialan tiedote

Kuva: Panthermedia