Turun yliopisto auttaa turvapaikanhakijoita

"Meneillään on suurin eurooppalainen kansainvaellus toisen maailmansodan jälkeen. Me haluamme auttaa turvapaikanhakijoita ja suomalaista yhteiskuntaa selviämään tästä yhteisestä haasteesta", sanoo Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen.

Ensimmäisessä vaiheessa Turun yliopisto tukee turvapaikanhakijoiden suomen kielen ja suomalaisen yhteiskunnan ja tapojen oppimista. Opiskelijat antavat suomen kielen opetusta yliopiston opettajien tuella.

Toisessa vaiheessa järjestetään erikoistumiskoulutusta, johon voivat hakea myönteisen turvapaikkapäätöksen saaneet henkilöt. Opetus rakennetaan turvapaikanhakijoiden koulutustaustan mukaisesti niin, että turvapaikanhakijat voivat hyödyntää kotimaassaan oppimiaan tietoja ja taitoja. Yliopisto keskustelee koulutuksen järjestämisestä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

Tukea myös sosiaaliseen sopeutumiseen

Yliopistolaiset auttavat turvapaikanhakijoita niin ikään sopeutumaan sosiaalisesti. Turun yliopisto tekee tiivistä yhteistyötä SPR:n, Turun seudun vastaanottokeskuksen ja muiden viranomaisten kanssa etsiessään apumuotoja ja niiden oikeaa ajoitusta. Viritteillä on muun muassa ystävätoiminta, jossa hyödynnetään yliopistolaisten erityistaitoja, erilaisten harrastustoimintojen järjestäminen sekä Lasten yliopiston ohjelman tarjoaminen nuorimmille turvapaikanhakijoille.

Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen toteaa, että koulutuksen ja tutkimuksen rinnalla yliopiston kolmantena tehtävänä on toimia vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa.

– Meneillään on suurin eurooppalainen kansainvaellus toisen maailmansodan jälkeen. Me haluamme auttaa turvapaikanhakijoita ja suomalaista yhteiskuntaa selviämään tästä yhteisestä haasteesta, Väänänen kertoo.

Turun yliopisto, Turun yliopiston ylioppilaskunta ja Åbo Akademi tekevät tiivistä yhteistyötä turvapaikanhakijoiden tukemisessa.

Lääkisläiset aktiivisesti mukana

Lääketieteen opiskelijat ovat jo aloittaneet ensiaputaitojen ja niiden yhteydessä suomen kielen opettamisen vastaanottokeskuksessa.

– Sekä lääketieteellinen tiedekunta että Turun lääketieteen kandidaattiseura kokevat turvapaikanhakijoiden auttamisen yhdessä SPR:n kanssa tärkeäksi, kertoo johtaja Outi Kortekangas-Savolainen Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan koulutuksen tutkimus- ja kehittämisyksiköstä.

Hänen mukaansa yliopiston antama tuki on positiivinen viesti nyt, kun mielenosoituksia turvapaikanhakijoita vastaan on esiintynyt.

– Toiminnan käytännön linjat tarkentuvat ensi viikolla, kun lääketieteellisen tiedekunnan ja kandidaattiseuran edustajat kokoontuvat yhdessä SPR:n kanssa, Kortekangas-Savolainen mainitsee.

Kirjoittanut:
Ulla Toikkanen 
toimittaja

Kuva:
Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.