Tutkimus: Aggressiivinen käytös lisää alkoholin kulutusta

Masennus ja ahdistuneisuus eivät näytä lisäävän nuorten alkoholinkäyttöä.

Aggressiivisesti käyttäytyvät nuoret juovat todennäköisemmin ja suurempia määrä alkoholia kuin muut, osoitti juuri julkaistu kuopiolaistutkimus. Sen sijaan masennus ja ahdistuneisuus eivät näytä lisäävän nuorten alkoholinkäyttöä.

Tutkimuksessa selvitettiin psykososiaalisten ongelmien yhteyttä alkoholinkäyttöön 13–18-vuotiailla, ja siihen osallistui 4 074 kuopiolaista nuorta. Tulokset julkaistiin Journal of Adolescence -lehdessä.

Tulosten perusteella myös tupakointi ja keskittymisvaikeudet lisäävät alkoholinkäytön todennäköisyyttä. Lisäksi tytöillä kuukautisten varhainen alkamisikä ja vanhempien avioero olivat yhteydessä alkoholinkäyttöön. Tutkimuksen mukaan aggressiivinen käytös oli tytöillä yleisempää kuin pojilla, mitä ei aiemmissa vastaavissa tutkimuksissa ole havaittu.

Kaikista tutkimukseen osallistuneista 60 prosenttia ja jo 15-vuotiaistakin yli puolet käytti alkoholia. Alkoholinkäytössä ei ollut suuria eroja tyttöjen ja poikien välillä.

Alkoholia käyttävien nuorten osuus ei ole aikaisempiin tutkimuksiin verrattuna kasvanut, mutta heistä monet juovat alkoholia paljon, jopa riskikulutuksen rajat ylittäviä määriä.

Tutkimus toteutettiin Itä-Suomen yliopiston, Kuopion yliopistollisen sairaalan, Tampereen yliopiston ja Päijät-Hämeen keskussairaalan yhteistyönä.

Lähde:
Journal of Adolescence

Kuva:
Pixmac