Tutkimus: Liian pitkillä työpäivillä haitallisia vaikutuksia mielenterveyteen

Pitkät työviikot kävivät varsinkin korkeasti koulutettujen sekä naisten mielenterveydelle.

Pitkiä työviikkoja ja varsinkin yli 60-tuntisia työviikkoja työskentelevät saattavat kärsiä erilaisista mielenterveysongelmista muita todennäköisemmin. Näin on etenkin naisilla ja korkeakoulutetuilla, australialaistutkimus osoittaa. Australialaisten tulokset perustuvat 18 000 aikuisen kyselyvastauksiin kahdentoista vuoden ajalta.

Tulokset osoittivat, että kyselyyn vastanneet kokivat mielenterveytensä selvästi huonommaksi, kun he työskentelivät yli 49 tuntia viikossa ja varsinkin, kun viikoittaisia työtunteja kertyi yli 60. Vertailukohtana olivat 35–40-tuntiset työviikot.

Pitkät työviikot kävivät varsinkin korkeasti koulutettujen sekä naisten mielenterveydelle. Tavallista lyhemmät eli alle 35-tuntiset työviikot eivät vaikuttaneet mielenterveyteen. Osallistujien mielenterveyttä arvioitiin kyselyllä, jossa kartoitetaan varsinaisten mielenterveysongelmien lisäksi tunne-elämää, mielialaa ja sosiaalista toimintakykyä.

Tutkijat pitävät tuloksiaan osoituksena liian pitkien työpäivien haitallisista vaikutuksista mielenterveyteen, mutta tulokset eivät paljasta, mistä yhteys tarkalleen johtuu. Pitkiä työpäiviä tekevät saattavat esimerkiksi tinkiä yöunistaan ja työn rasittamina omaksua epäterveellisiä elämäntapoja, jotka altistavat mielenterveyden ongelmille.

Tutkimus julkaistiin Occupational and Environmental Medicine -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim

Copyright Duodecim 2015. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Kuva: Panthermedia