Tutkimus: Liikunta suojaa erektiohäiriöltä

Perinteisistä valtimotautien riskitekijöistä iän ja tupakoinnin todettiin liittyvän kohonneeseen erektiohäiriön riskiin. Runsas fyysinen rasitus puolestaan liittyi selvästi pienentyneeseen erektiohäiriön riskiin.

Erektio vaatii normaalin hermoston toiminnan lisäksi hyvin toimivan valtimo- ja laskimoverenkierron. Nykytiedon mukaan verenkierron häiriöt ovatkin yksi erektiohäiriön päätekijöistä. Erektiohäiriön tiedetään liittyvän niin läheisesti valtimotauteihin, että sen on osoitettu ennustavan valtimotautitapahtumia jopa perinteisiä valtimotautien riskitekijöitä paremmin.

LL Otto Ettala selvitti väitöstutkimuksessaan erektiohäiriön riskitekijöitä niillä miehillä, joilla ei ole aiemmin todettua valtimotautia, mutta jotka ovat suuressa riskissä sairastua valtimotauteihin.

‒ Halusimme saada käsityksen siitä, miten yksittäinen valtimotaudin riskitekijä liittyy erektiohäiriöön ilman, että taustalla oleva valtimotauti sekoittaa tuloksia, tutkija kertoo.

Tutkimukseen osallistui 1 000 Satakunnassa asuvaa 45–70-vuotiasta miestä. Näistä miehistä 57 prosenttia kärsi jonkinasteisesta erektiohäiriöstä. Perinteisistä valtimotautien riskitekijöistä iän ja tupakoinnin todettiin liittyvän kohonneeseen erektiohäiriön riskiin. Runsas fyysinen rasitus puolestaan liittyi selvästi pienentyneeseen erektiohäiriön riskiin. Tutkimuksessa ei kuitenkaan voitu osoittaa, että kohonnut verenpaine, kolesteroliarvot, tuore diabetes tai diabeteksen esiasteet olisivat itsessään liittyneet erektiohäiriöön.

Ettalan mukaan tulokset eivät tarkoita sitä, ettei erektiohäiriöstä kärsivältä mieheltä tarvitse mitata verenpainetta, kolesteroliarvoja tai paastoverensokeria.

– Tutkimus osoittaa enneminkin sen, ettei näiden riskitekijöiden yhteys erektiohäiriöön ole niin yksiselitteinen kuin aiemmin on luultu. Todennäköisesti erektiohäiriö on ensimmäinen merkki valtimopuuston muutoksissa, jotka syntyvät vuosia kestäneen verenpainetaudin, korkeiden kolesteroliarvojen ja diabeteksen pohjalta. Mikä tärkeintä, jokaiselle erektiohäiriöstä kärsivälle miehelle voi suositella liikunnan lisäämistä, sanoo Ettala.

Väitöskirjatutkimus ei anna vastausta erektiohäiriön ja valtimotautien riskitekijöiden välisiin syy-seuraussuhteisiin.

‒ Tämän vuoksi jatkotutkimus onkin jo aloitettu. Seurantatutkimuksella pyritään selvittämään terveydentilan muutosten vaikutuksia erektiohäiriöön.

LL Otto Ettalan väitöskirja Erectile dysfunction in cardiovascular risk population (Erektiohäiriö valtimotautiriskiväestössä) esitetään julkisesti tarkastettavaksi perjantaina 6. marraskuuta 2015 Turun yliopistossa.

Lähde:
Turun yliopisto

Kuva:
Panthermedia