Tutkimus: Psykoterapia haitallista huonossa terapiasuhteessa

"Psykoterapian alussa olisi hyödyllistä arvioida terapiasuhteen toimivuutta, ja sen osoittautuessa huonoksi harkita terapian keskeyttämistä tai terapeutin vaihtamista", pohtii kirjoittaja Tero Taiminen.

Tutkijat ovat pitkään ihmetelleet, miksi hyvin erilaiset psykoterapiamenetelmät näyttävät olevan suunnilleen yhtä tehokkaita. Yhdeksi selitykseksi on tarjottu terapiasuhdetta: hyvä terapiasuhde lievittää potilaan oireita tekniikasta riippumatta.

Brittiläinen tutkijaryhmä selvitti ensimmäistä kertaa etenevässä tutkimuksessa, miten terapiasuhteen toimivuus vaikuttaa psykoterapian tuloksiin. Tutkimukseen osallistui 308 skitsofreniaa tai skitsofreniformista psykoosia sairastavaa nuorta aikuista (ikä 21–35 v). He saivat joko tavanomaista hoitoa, tavanomaista hoitoa ja 8 kognitiivisen käyttäytymisterapian istuntoa tai tavanomaista hoitoa ja 8 tukea antavaa psykoterapiaistuntoa.

Neljännessä istunnossa terapeutti ja potilas arvioivat terapiasuhteen toimivuutta strukturoiduilla mittareilla. Terapian tehoa arvioitiin 18 kuukauden kuluttua hoidon alusta psykoottisten ja muiden psykiatristen oireiden voimakkuutta mittaavalla PANSS-haastattelulla.

Sekä kognitiivinen käyttäytymisterapia että tukea antava psykoterapia lievittivät potilaiden oireita pelkkää tavanomaista hoitoa tehokkaammin (p = 0,005). Rakenneyhtälömallintamisessa havaittiin, että kummankin terapiamuodon teho riippui ratkaisevasti siitä, mikä oli potilaan arvio terapiasuhteen toimivuudesta.

Jos terapiasuhde oli potilaan arvioimana hyvä, terapia pienensi edetessään PANSS-pistemäärää vaikutuksen koolla 2,91. Jos terapiasuhde oli potilaan arvioimana huono, terapia kasvatti edetessään potilaan PANSS-pistemäärää vaikutuksen koolla 7,74.

Terapiasuhteen vaikutus hoitotulokseen oli kliinisesti merkittävä. Hyvässä terapiasuhteessa jokainen istunto pienensi PANSS-pistemäärää keskimäärin lähes 3 pistettä, ja huono terapiasuhde kasvatti PANSS-pistemäärää 7,5 pistettä istuntoa kohti. Tutkijoiden mukaan tulokset saattavat olla yleistettävissä myös muihin psykiatrisiin häiriöihin ja psykoterapiamenetelmiin.

Suomessa Kelan kustantamaa kuntoutuspsykoterapiaa sai viime vuonna 25 050 ihmistä, ja lisäksi yli 10 000 kävi psykoterapiassa kotikunnan, vakuutusyhtiön, seurakunnan, sairaanhoitopiirin tai omalla kustannuksellaan. Väestö ja myös suuri osa lääkärikuntaa on tottunut pitämään psykoterapiaa haitattomana hoitomuotona. Tämän tutkimuksen perusteella näin ei ole: huonossa terapiasuhteessa psykoterapiasta saattaa olla merkittävää haittaa.

Psykoterapian alussa olisi hyödyllistä arvioida terapiasuhteen toimivuutta, ja sen osoittautuessa huonoksi harkita terapian keskeyttämistä tai terapeutin vaihtamista.

Lue myös:
Terapiaa hakemassa
Mitä on perheterapia?
Kognitiivinen tietoisuusterapia ehkäisee masennuksen uusiutumista
Etäterapia perinteisen psykoterapian veroinen masennuksen hoidossa

Lähde:
Goldsmith LP, Lewis SW, Dunn G, Bentall RP. Psychological treatments for early psychosis can be beneficial or harmful, depending on the therapeutic alliance: an instrumental variable analysis. Psychol Med 2015;45:2365–73.

Kirjoittanut:
Tero Taiminen
psykiatrian dosentti, osastonylilääkäri

Kuva:
Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 40/15.