Tutkimus selvitti kaksisuuntaisen mielialahäiriön varhaisia riskitekijöitä

Itä- tai Etelä-Suomessa syntyneiden henkilöiden riski sairastua kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön myöhemmällä iällä oli suurempi verrattuna muualla Suomessa syntyneisiin henkilöihin.

Lääketieteen lisensiaatti Roshan Chudalin väitöstutkimus selvitti raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeaikaisten riskitekijöiden yhteyttä kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön.

Kävi ilmi, että Itä- tai Etelä-Suomessa syntyneiden henkilöiden riski sairastua kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön myöhemmällä iällä oli suurempi verrattuna muualla Suomessa syntyneisiin henkilöihin. Chudalin mukaan tämä viittaa kaksisuuntaisen mielialahäiriön taustalla olevien geneettisten ja ympäristötekijöiden aluekohtaiseen vaihteluun.

Lisäksi sekä nuorien että vanhojen isien jälkikasvulla oli suurentunut riski sairastua kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön.

– Iäkkäämpien isien lasten kohonneen riskin syynä voi olla isien siittiöissä tapahtuvat uudet mutaatiot, joiden määrä kasvaa iän myötä. Isän ikään liittyvät riskitekijät ovat olennaisia erityisesti, koska useimmissa teollisuusmaissa vanhemmiksi tullaan yhä vanhempina, Chudal sanoo.

Myös syntyminen suunnitellulla keisarileikkauksella yhdistyi kohonneeseen riskiin sairastua kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön. Chudalin mukaan yhteyden taustalla ovat todennäköisemmin keisarileikkauksen valitsevien äitien geneettiset piirteet (esimerkiksi taipumus ahdistuneisuushäiriöihin), jotka periytyvät jälkikasvulle, kuin se, että keisarileikkaus itsessään olisi riskitekijä jälkikasvun kaksisuuntaiselle mielialahäiriölle.

Chudal havaitsi myös, että vain peruskoulun käyneiden äitien jälkikasvulla oli kohonnut riski sairastua kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön. Chudalin mukaan tämä viittaa siihen, että jälkikasvun psykiatrisessa sairastuvuudessa on eroja vanhempien koulutustasosta riippuen.

Väitöskirja perustuu Finnish Prenatal Study of Bipolar Disorders -nimiseen tapaus-verrokki tutkimukseen, jonka aineisto on kerätty useista kansallisista rekistereistä. Tutkimuksen kohteena olivat kaikki Suomessa vuosien 1983–1998 välillä syntyneet henkilöt, joilla valtakunnallisen hoitoilmoitusrekisterin (HILMO) mukaan oli diagnosoitu kaksisuuntainen mielialahäiriö vuoden 2008 loppuun mennessä (N= 1887).

– Tämän tutkimuksen löydökset ovat lisänneet ymmärrystämme kaksisuuntaisen mielialahäiriön riskitekijöistä, jotka liittyvät raskausaikaan ja synnytykseen. Jatkossa tutkimuksen tulisi pyrkiä tarkastelemaan perintötekijöiden ja raskausajan ja muiden varhaisten ympäristötekijöiden yhteisvaikutusta psykiatristen sairauksien, mukaan lukien kaksisuuntaisen mielialahäiriön synnyssä, Chudal sanoo.

Torstaina 28. toukokuuta 2015 kello 12 esitetään Turun yliopistossa julkisesti tarkastettavaksi MBBS, MPH Roshan Chudalin väitöskirja Prenatal and perinatal risk factors for bipolar disorder (Kaksisuuntaisen mielialahäiriön pre- ja perinataaliset riskitekijät).

Lähde:
Turun yliopisto

Kuva:
Panthermedia

Lue myös 12 faktaa: Nuorten kaksisuuntainen mielialahäiriö