Tutkimus: Sokean työikäisen miehen itsemurhariski on korkea

Syitä sokeiden työikäisten miesten itsemurhiin ovat muun muassa työttömyys, taloudelliset vaikeudet ja niihin liittyvä masennus.

Tuoreen tutkimuksen mukaan sokeat 40–49-vuotiaat miehet päätyvät huomattavasti useammin itsemurhaan kuin näkevät ikätoverinsa. Heidän riskinsä tehdä itsemurha on 2,7-kertainen näkeviin miehiin verrattuna. Sokeiden naisten kohdalla vastaavaa ilmiötä ei näyttäisi olevan. Heikkonäköisten naisten itsemurhariski on suurimmillaan yli 85-vuotiaiden joukossa.

Tutkimuksen ovat tehneet yhteistyössä Näkövammaisten Keskusliitto, Näkövammarekisteri ja Oulun ja Tampereen yliopistot. Tiedot sokeiden itsemurhista on kerätty vuosina 1982–2011.

Tutkimuksen mukaan syitä sokeiden työikäisten miesten itsemurhiin ovat muun muassa työttömyys, taloudelliset vaikeudet ja niihin liittyvä masennus. Ikääntyneiden naisten itsemurhien taustalla taas on usein yksinäisyys ja avun ja tuen riittämättömyys.

Eniten itsemurhia sokeat ihmiset tekevät alkukesällä, kun koko väestön kohdalla itsemurhariski on korkeimmillaan maalis-huhtikuussa. Maailmanlaajuisesti sokeita itsemurhauhreja on noin 2 500 vuodessa.

Näkövammaisten Keskusliitosta muistutetaan, että liitossa työskentelee 13 alueellista sosiaaliturvan asiantuntijaa, jotka ohjaavat ja rohkaisevat näkövammaisia ihmisiä selviytymään arjessa ja hakemaan vertaistukea. Alueelliset työntekijät neuvovat myös toimeentuloon liittyvissä kysymyksissä. Lisää tietoa löytyy täältä.

Tutkimus on julkistu PLOS ONE -lehdessä.

Lue myös:
Tutkijat pohtivat: Ruskea rasva voi olla itsemurhien riskitekijä
4 myyttiä itsemurhista
Iäkkäiden itsemurhat yleistyvät Euroopassa

Lähde:
Näkövammaisten keskusliitto ry
PLOS ONE: Suicides in Visually Impaired Persons: A Nation-Wide Register-Linked Study from Finland Based on Thirty Years of Data

Kuva:
Panthermedia