Tutkimus: Suurten teiden varsilla asuvilla suurempi riski kuolla sydänoireisiin

Kaliforniassa tehty tutkimus osoittaa, että vuonna 2008 arviolta 6,8 prosenttia kalifornialaisten sepelvaltimotautikuolemista liittyi asuinalueen vilkkaaseen autoliikenteeseen.

Tiheästi liikennöidyn autotien lähellä asuvat ovat suurentuneessa vaarassa menehtyä sepelvaltimotautiin, tuore yhdysvaltalaistutkimus osoittaa. Haitat havaitaan riippumatta asuinalueen hengitysilman pienhiukkaspitoisuudesta.

Yhdysvaltalaistutkijoiden tulokset ovat mielenkiintoisia, sillä suuri osa ilmansaasteiden sydänhaittoja selvittävistä tutkimuksista keskittyy PM2,5-pienhiukkasten vaikutuksiin. Nyt julkaistut tulokset viittaavat siihen, että näiden tutkimusten arviot ovat alakanttiin, koska ne eivät huomioi asuinalueen liikennetiheyttä ja suurten autoteiden läheisyyttä.

Kaliforniassa tehty tutkimus osoittaa, että vuonna 2008 arviolta 6,8 prosenttia kalifornialaisten sepelvaltimotautikuolemista liittyi asuinalueen vilkkaaseen autoliikenteeseen, 2,4 prosenttia tiheästi liikennöidyn autotien läheisyyteen ja 3,7 prosenttia hengitysilmassa olevaan mustaan hiileen. Musta hiili on peräisin lähinnä paikallisesta puun polttamisesta.

Hengitysilman PM2,5-pienhiukkaset eivät selittäneet edellä havaittuja yhteyksiä, mutta itsessään pienhiukkasten suuri pitoisuus aiheutti arviolta 10,4 prosenttia sepelvaltimotautikuolemista.

Kalifornian osavaltio on päättänyt vähentää autoliikenteen päästöjä ja liikenteen ilmastovaikutuksia huomattavasti vuoteen 2035 mennessä. Tutkijoiden arvion mukaan tämä tulee vähentämään myös nyt havaittuja sydänhaittoja, mutta todennäköisesti se ei alenna sydäntautikuolleisuutta. Syy tähän on samaan aikaan vanhentuva väestö, joka on nuoria herkempi ilmansaasteiden haitoille.

Tutkimus julkaistiin arvostetussa Environmental Health Perspectives -tiedelehdessä.

Lue myös:
Ilmansaasteet yhteydessä suurentuneeseen ahdistuneisuushäiriön vaaraan
Lääkäri voi vaikuttaa liikenneturvallisuuteen

Uutispalvelu Duodecim

Lähde:
Environmental Health Perspectives 2015;DOI:10.1289/ehp.1408865

Kuva:
Panthermedia

Copyright Duodecim 2015. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.