Tutkimus: Syrjäytyneet nuoret ovat muita nuoria sairaampia

Kroonisesti syrjäytyneiden nuorten terveyspalvelujen kokonaiskustannukset ovat jopa seitsenkertaiset verrattuna peruskoulun suorittaneisiin nuoriin, jotka eivät ole syrjäytymisvaarassa.

Nuorten syrjäytymisellä ja heikolla terveydellä on vahva yhteys toisiinsa. Syrjäytyneet nuoret käyttävät vertailuryhmää enemmän terveyspalveluita ja lääkkeitä. Erityisesti mielenterveysongelmat ovat syrjäytyneillä nuorilla yleisiä. Jopa 60 prosenttia kroonisesti syrjäytyneistä on tutkimusaikana käyttänyt mielenterveyslääkkeitä. Tulokset ilmenevät tänään ilmestyvästä Nuoret luukulla – tutkimusraportista.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkija Salla Ikäheimo pohtii tutkimustuloksien merkitystä.

– Voi olla, että sairaat nuoret ovat suuremmassa syrjäytymisvaarassa tai syrjäytyneet nuoret sairastuvat, hän sanoo.

Kroonisesti syrjäytyneiden nuorten terveyspalvelujen kokonaiskustannukset ovat jopa seitsenkertaiset verrattuna peruskoulun suorittaneisiin nuoriin, jotka eivät ole syrjäytymisvaarassa. Syrjäytymisen kestolla on yhteys suurempiin kustannuksiin.

Tutkimuksen haastatteluissa korostuu, että yhden ja saman henkilön pitäisi olla vastuussa nuoren palvelukokonaisuudesta. Näin varsinkin silloin, kun nuorella on moninainen tuen tarve.

Nuoret luukulla –raportti perustuu THL:n ja Nuorisotutkimusverkoston yhteiseen tutkimushankkeeseen, joka on toteutettu opetus- ja kulttuuriministeriön erillisrahoituksella.

Lähde:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Nuorisotutkimusseura ry

Kuva:
Panthermedia