Tutkimus: Uusilla ehkäisyhormoneilla enemmän laskimotukoksia kuin vanhoilla

Verrattuna ehkäisyhormoneja käyttämättömiin levonorgestreelin tai noretisteronin käyttäjien riski sairastua laskimotukoksiin oli noin 2,5-kertainen.

Avohoidon terveysrekistereihin perustuva mittava tutkimus Britanniassa osoitti laskimotukoksia esiintyneen merkittävästi enemmän uusimpia ehkäisyhormoneja (desogestreeli, gestodeeni, drospirenoni ja syproteroni) käyttäneillä kuin perinteisiä levonorgestreeliä, noretisteronia tai norgestimaattia käyttäneillä.

Verrattuna ehkäisyhormoneja käyttämättömiin levonorgestreelin tai noretisteronin käyttäjien riski sairastua laskimotukoksiin oli noin 2,5-kertainen. Uusimpien ehkäisyhormonien käyttäjillä vastaava suurentunut riski oli noin 3,6–4,3-kertainen. Ylimääräisten laskimotukosten määrä vuodessa laskettuna 10 000:ta käyttäjää kohti oli levonorgestreelillä 6, norgestimaatilla 6, desogestreelillä 14 ja syproteronilla 14.

Huolimatta yrityksistä kehittää turvallisempia ehkäisyhormoneja, uusimpiin hormoneihin liittyy suurempi laskimotromboosiriski kuin vanhempiin vaihtoehtoihin.

Lähde:
BMJ 2015;350;h2135 ja h2422

Kirjoittanut:
Juhana E. Idänpään-Heikkilä
lääketieteen professori

Kuva:
Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 24/15.