Työrauha taivaalla

Lääkärihelikopterit ovat monien vaiheiden jälkeen saaneet taakseen julkisen rahoituksen.

Pirkanmaalla aloitti syyskuussa toimintansa Suomen kuudes lääkärihelikopteri. Samalla valmistui ­uusi toimintamalli, jossa lentotoimintaa rahoittaa valtio ja lääketieteellistä toimintaa sairaanhoitopiirit.

Ensimmäiset lennot Pirkkalan tukikohdasta ovat takana. Vuorokaudessa tehtäviä on ollut noin kymmenen.

Tie taivaalle ei ole ollut vailla vastoin­käymisiä. Tampereella ei ollut ennestään ­yhdistyksen ­ylläpitämää lääkärihelikop­teria, ja kun toiminnan siirtämistä sairaanhoitopiireille alettiin valmistella, ­Pirkanmaan sairaanhoitopiiri oli vastahakoinen. Vuonna 2008 se arvioi, ettei toiminnalle ole lääketieteellisiä perusteita. Rahojen arveltiin olevan poissa tärkeämmästä.

Mikä muutti mielet?

– Tuohon aikaan oli vielä epäselvää, millainen rahoitusmalli helikopteritoiminnalle oli tulossa. Lisäksi epäselvyydet joidenkin toimintaa pyörittäneiden ­yhdistysten taloudessa olivat tuoreessa muistissa, ensihoidon vastuulääkäri ­Ilkka Virkkunen arvioi.

Virkkunen on itse ollut helikopterilääkärinä vuodesta 2000. Hän kiittelee uutta toimintamallia.

– Yhdistysten aikaan verrattuna nyt on helppoa, kun voimme keskittyä potilaiden hoitoon eikä aikaa mene rahan keräämiseen.

Sairaalamatka 
maa-ambulanssilla

Vuoden 2013 alusta ensihoito siirtyy sairaanhoitopiirien vastuulle. Lääkärihelikopterien siirto on osa uudistusta.

– Lääkärihelikopteri on Pirkanmaalla osa ensihoitokeskuksen toimintaa. Kun hälytys tulee, helikopterin kyytiin lähtee vuorossa oleva ensihoitolääkäri, Virkkunen selventää.

Lisäksi kyytiin lähtee lääkärihelikopteritoimintaan erikoistunut ensihoitaja ja lentäjä. Pirkanmaalla helikopteritoimintaan osallistuu yhteensä noin 25 henkilöä.

– Osa lääkäreistä voi päivystää useassa tukikohdassa, Virkkunen kertoo.

Lääkärihelikopterin ensisijainen tarkoitus on viedä lääkäri mahdollisimman pian potilaan luo. Potilaan kuljettaa sairaalaan usein maa-ambulanssi.

– Ensihoitotehtävät hoidetaan sillä ­välineellä, millä nopeammin päästään potilaan luo.

Sydänpysähdykset 
työllistävät

Lääkärikopteriverkosto tavoittaa 70 % suomalaisista 30 minuutissa hälytyksestä. Vantaan, Turun, Kuopion, ­Oulun ja Tampereen tukikohdissa helikopterissa on mukana lentäjä, lääkäri ja ensihoitaja. ­Rovaniemellä miehistöön ei kuulu lää­käriä.

Lääkärihelikopterit ovat saaneet vuo­den 2012 aikana tammi–lokakuussa noin 12 000 hälytystä. Peruselintoimintojen häiriöt, kuten sydänpysähdys, rinta­kipu, tajuttomuus ja hengenahdistus ovat aiheut­ta­neet 60 % hälytyksistä. Noin kolmannes on ollut vammoja, ­lähinnä liikenneonnettomuuksia.

– Loput tapaukset ovat olleet kaikkea mahdollista synnytyksistä alkaen, Finn­HEMS:n lääketieteellinen asiantuntija Janne Virta kertoo.

FinnHEMS on yliopistosairaanhoito­piirien omistama yhtiö, joka hoitaa ­lääkärihelikopterien lentotoimintaa ja ylläpitää tukikohtia. Kukin yliopistosairaanhoitopiiri vastaa oman alueensa lääkäri-, lääke- ja välinekuluista.

Vaikuttavuutta hankala mitata

Vuonna 2008 Finohta teki järjestelmällisen kirjallisuuskatsauksen ensihoidosta. Lääkärihelikopteritoiminnan vaikuttavuuteen ei katsauksessa saatu yksi­selitteistä vastausta. Toisessa, vuonna 2010 julkaistussa kirjallisuuskatsauk­sessa verrattiin lääkärin tai muun henkilöstön toiminnan vaikuttavuutta ensi­hoidossa.

– Toimintaan vaikuttavat monet tekijät hälytyskriteereistä maan­tieteeseen. Kun taustakohina on ­voimakas, ei kaikkia potilasryhmiä koskevissa tutkimuksissa voida juuri näyttää helikopteritoiminnalle tuloksia, arvioi yleislääketieteen professori Olli-Pekka Ryynänen Itä-Suomen yli­opistosta. Hän on ollut tekemässä molempia kirjallisuuskatsauksia.

Ryynänen toteaa, että sen sijaan tiettyihin potilasryhmiin, kuten monivamma­potilaisiin, keskittyneissä tutkimuksissa helikopteritoiminta todetaan yleensä maa-ambulanssia paremmaksi – varsinkin, jos matkat ovat pitkät. Samoilla edellytyksillä myös 
kokeneen lääkärin antama ensihoito 
on tulok­sekkaampaa kuin muun ­henkilöstön antama ensihoito.

Hertta Vierula
toimittaja

Kuva: Laura Vesa

Julkaistu Lääkärilehdessä 45/12.