Työryhmä laatii suosituksia sairauslomien pituuteen

Tavoitteena on lyhentää sairauspoissaoloja ja pidentää työuria.

Työterveyslaitoksen vetämä työryhmä valmistelee lääkäreille yhtenäisiä suosituksia työkyvyttömyyden keston arviointiin. Työn pitäisi olla valmis marraskuussa. Tässä vaiheessa työryhmän jäsenet eivät halunneet kommentoida, missä muodossa tai kuinka tarkka suositus on tulossa.

Työryhmän tuleva ehdotus on osa työmarkkinajärjestöjen sopimaa eläkeuudistusta, jossa tavoitteena on työurien pidentäminen alusta, lopusta ja keskeltä. Suomessa sairauspoissaolot ovat pitkiä verrattuna vaikkapa Ruotsiin.

Yhtenäistämistä tarvitaan

Työryhmän jäsen, Lääkäriliiton politiikkatoimialan johtaja Heikki Pärnänen puhuu mieluummin sairauspoissaolotarpeen arvioinnin yhtenäistämisestä tai perusteettomien poissaolojen vähentämisestä kuin poissaolojen lyhentämisestä.

– On myös potilaan oikeusturvan mukaista, että eri lääkäreiltä saa suunnilleen samankaltaisen arvion työkyvyttömyyden kestosta. Joidenkin lääkäreiden kohdallahan uuden ohjeistuksen käyttöönotto voisi tarkoittaa myös aiempaa pidempien poissaolojen suosittelemista.

Pärnänen kertoo nähneensä sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa, miten paljon hajontaa lääkäreiden arvioissa työkyvyttömyyden kestosta on.

– Yhtenäistämisen tarvetta selvästi on.

Pärnänen arvioi, ettei kovin tarkkaa ja sitovaa ohjeistusta ole tarkoituksenmukaista luoda - työkykyyn kun vaikuttaa niin vaiva, potilaan ikä, työtehtävät kuin muut sairaudetkin. Hän uskoo, että ohjeistus olisi tervetullut lääkäreille.

– Lääkärit kaipaavat selvitysten mukaan koulutusta työkyvyn arviointiin.

Järjestelmä tökkii

Pelkästään lääkäreiden käytäntöihin vaikuttamalla sairauspoissaolot eivät kuitenkaan vähene merkittävästi.

– Ruotsissa on tehty vuosia töitä sairauspoissaolojen lyhentämiseksi, ja siellä on saatu hyviä tuloksia. Sieltä voi oppia, että yksi keino ei riitä, vaan tarvitaan monia pieniä uudistuksia.

Pärnäsen mielestä asenteissa olisi parantamisen varaa. Varsinkin 1980-luvulla ja sen jälkeen syntyneissä näkee hänen mukaansa, että varsin pienetkin vaivat aiheuttavat sen, että potilas kokee itsensä työkyvyttömäksi.

Liian usein sairauspoissaolot pitkittyvät terveyspalvelujärjestelmän toimimattomuuden vuoksi. Potilas voi joutua odottamaan leikkausta tai kuntoutusta kuukausia työkyvyttömänä.

– Pitkä poissaolo töistä jonottamisen vuoksi ei ole kenenkään etu. Järjestelmä pitää saada sujuvammaksi, mutta sitä ei tämä työryhmä pysty korjaamaan.

Hertta Vierula
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Suomen Lääkärilehden verkkosivuilla.