Tyttöjen HPV-rokotus ei lisää riskikäyttäytymistä

Tutkimuksen päätelmä oli, että HPV-rokotus ei johda tyttöjen riskikäyttäytymiseen seksielämässä. Seksitautien ilmaantuvuus on tosin varsin karkea menetelmä seksikäyttäytymisen arvioimiseen.

Seksitautien ilmaantuvuuden kehityksessä ei ollut eroja amerikkalaistutkimuksessa, jossa verrattiin HPV-rokotuksen saaneita tyttöjä ja ikävakioituja, samalla alueella asuvia rokottamattomia verrokkeja.

Tutkimus perustui rekisteritietoihin sairausvakuutuksista, joissa työnantajan tarjoama vakuutusturva kattoi työntekijän perheenjäsenten tutkimukset ja hoidot.

HPV-rokotuksen saaneita 12–18-vuotiaita tyttöjä oli tutkimusryhmässä lähes 22 000, ja vertailuryhmässä yli 180 000. Seuranta kesti vähintään kaksi vuotta tutkimuksen alusta ja keskimäärin lähes viisi vuotta, ja siinä rekisteröitiin klamydian, tippurin, herpeksen, HIV-infektion ja syfiliksen diagnoosit kummassakin ryhmässä.

Rokotuksen saaneilla tytöillä oli ollut rokotusta edeltäneen vuoden aikana seksitautitartuntoja enemmän, 4,3 vs. 2,8 tuhatta tyttöä kohti. Seurannan lopussa seksitaudit olivat lisääntyneet samalla tavoin kummassakin ryhmässä (6,8 vs. 4,2 tuhatta tyttöä kohti). Ehkäisypillerien käyttö ei vaikuttanut seksitautien ilmaantuvuuteen.

Tutkimuksen päätelmä oli, että HPV-rokotus ei johda tyttöjen riskikäyttäytymiseen seksielämässä. Seksitautien ilmaantuvuus on tosin varsin karkea menetelmä seksikäyttäytymisen arvioimiseen.

Huolimatta siitä, että tutkimusryhmät oli kerätty yksityisten työnantajien vakuutusrekistereistä eikä yhtenäisestä kansallisesta tietopankista yhtenäisen rokotuskäytännön olosuhteissa, tämäkin iso aineisto oikeuttaa osaltaan puoltamaan tyttöjen HPV-rokotusta varhaisessa teini-iässä.

Lähde:
Jena A, Goldman D, Seabury S. Incidence of sexually transmitted infections after human papillomavirus vaccination among adolescent females. JAMA Intern Med 2015, verkossa ensin 9.2.2015, doi: 10.1001/jamainternmed.2014.7886.

Kirjoittanut:
Pertti Kirkinen
professori

Kuva:
Pixmac

Julkaistu Lääkärilehdessä 12/15.