Ukrainalaisia näkyy vielä vähän Helsingin terveydenhuollossa

Valtaosasta palveluita vastaa Maahanmuuttovirasto, mutta kaupunki on valmis auttamaan, jos apua tarvitaan.

Adobe/AOP

Ukrainasta tulleet pakolaiset näkyvät Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimessa toistaiseksi enemmän sosiaalihuollon puolella kuin terveydenhuollossa. 

– Lähdimme heti sodan alettua varautumaan Ukrainasta tuleviin pakolaisiin, koska tiedämme, että heitä tulee Suomeen satamiemme kautta, kertoo terveys- ja päihdepalveluiden johtaja Leena Turpeinen Helsingin kaupungilta.

Ruuhkaa kaupungin terveyspalveluissa ei kuitenkaan ole vielä ollut. 

Kaupungilla on Jätkäsaaressa rokotuspiste ja sen yhteyteen avattiin pieni terveyspiste Ukrainasta tulevia pakolaisia varten, koska se on Länsiterminaalin lähellä, mutta siellä on ollut vain yksittäisiä kävijöitä.

– Pidämme terveyspistettä toistaiseksi auki, koska ei ole tietoa siitä, mihin suuntaan tilanne kehittyy, Turpeinen kertoo. 

Koronaterveystarkastusten myötä satamasta on tullut tuttu toimintaympäristö terveystoimelle ja nyt siitä on hyötyä.

– Yhteistyö Maahanmuuttoviraston ja poliisin kanssa sujuu. Meillä on koronaterveystarkastusten vuoksi aika hyvä käsitys siitä, kuinka paljon ukrainalaisia satamaan tulee, Turpeinen kertoo.

Satamassa on läsnä myös sosiaalihuolto jakamassa tietoa Ukrainasta tuleville.

Koronarokote annetaan sitä pyytävälle

Ukrainan pakolaisista suurimman osan terveydenhuolto on Maahanmuuttoviraston vastuulla.

Suomessa on ukrainalaisia pakolaisia kolmella eri statuksella. Osa on toistaiseksi vielä turisteina, osa on hakenut EU-direktiivin mukaista oleskelulupaa tilapäisen suojelun perusteella. Osa on myös hakenut turvapaikkaa.

Turistit ovat oikeutettuja kuntien tarjoamiin kiireellisiin tai välttämättömiin terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluihin. Turvapaikan hakijoiden ja niiden, jotka ovat saaneet oleskeluluvan tilapäisen suojelun perusteella, terveydenhuollosta vastaa Maahanmuuttovirasto.

– Vain päivystys, äitiys- ja lastenneuvolatoiminta, sekä turististatuksella maassa olevien terveydenhuolto kuuluvat meille. Neuvolapalveluissa ukrainalaisia onkin näkynyt. Myös koulu- ja opiskeluterveydenhuolto on kaupungin vastuulla, mutta siellä Ukrainan pakolaisia ei vielä näy, kertoo Turpeinen. 

– Jos ukrainalainen tulee rokotuspaikalle pyytämään koronarokotusta, se annetaan, Turpeinen kertoo.

Sosiaali- ja terveystoimi on varautunut siihen, että jos apua pyydetään, se on valmis auttamaan. 

Anne Seppänen

Juttu on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.