Unettomuus lihottaa ja lihavuus aiheuttaa unettomuutta

”Työntekijöiden uneen liittyvät ongelmat tulisi ottaa entistä paremmin huomioon lihavuuden ehkäisyssä niin työterveyshuollossa kuin muussakin perusterveydenhuollossa.”

Liian vähäinen nukkuminen on yhteydessä painonnousuun, ja toisaalta lihavuus näyttää ylläpitävän ja lisäävän unihäiriöitä, osoittaa ETM Peppi Haarion väitöstutkimus.

Tutkimuksen mukaan unettomuusoireet sekä lyhyt unen kesto olivat yhteydessä vähintään viiden kilon painonnousuun 5-7 vuoden seurannan aikana keski-ikäisillä naistyöntekijöillä. Miehillä vastaavaa yhteyttä ei todettu. Ylipainoisilla ja lihavilla unettomuusoireet näyttivät lisäksi olevan pysyvämpiä kuin normaalipainoisilla, ja seuranta-aikana heidän unettomuusoireensa lisääntyivät.

Haario selvitti väitöstutkimuksessaan unen, painon ja terveyskäyttäytymisen välisiä yhteyksiä keski-ikäisillä työntekijöillä tarkastelemalla nukahtamisvaikeuksia, yöaikaista heräilyä ja vaikeuksia pysyä unessa sekä virkistämätöntä unta. Lisäksi selvitettiin keskimääräistä unen kestoa ja terveyskäyttäytymistä, kuten alkoholin käyttöä, tupakointia, liikuntaa ja epäterveellisiä ruokatottumuksia.

Tutkimuksessa otettiin huomioon sosiodemografiset tekijät, mielenterveysongelmat, työjärjestelyt sekä fyysinen terveys. Nämä eivät kuitenkaan selittäneet unen ja painon välisiä yhteyksiä.

– Tulokset osoittavat, että unettomuusoireet ja lyhyt unen kesto vaikuttavat painonnousuun, ja lihavuus näytti toisaalta ylläpitävän ja lisäävän unettomuusoireita seurannan aikana. Työntekijöiden uneen liittyvät ongelmat tulisi ottaa entistä paremmin huomioon lihavuuden ehkäisyssä niin työterveyshuollossa kuin muussakin perusterveydenhuollossa, Haario sanoo.

Väitöstutkimus on osa Helsingin kaupungin työntekijöihin kohdistuvaa Helsinki Health Study -tutkimusprojektia. Aineisto kerättiin vuosina 2001–2002 (vastaajia N=8960, vastausprosentti 67 %) ja vuonna 2007 (vastaajia N=7332, vastausprosentti 83 %).

ETM Peppi Haario väittelee 23.1.2015 kello 12 Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Sleep, health behaviours and weight among ageing employees: A follow-up study".

Lähde:
Helsingin yliopisto

Kuva:
Panthermedia

Lue myös artikkeli unettomuuden hoidosta: Unilääke voi pahentaa unettomuutta.