Uniapnean ja korkean verenpaineen yhteys – vain miehillä

Espanjalaiset tutkijat selvittivät, miten verenpaine ja uniapnea ovat yhteydessä toisiinsa.

Uniapneapotilailla on tunnetusti reippaat verenpaineet ja niiden hoitaminen on hankalaa. Kohtalaisesti kohonnut verenpaine (yli 160 mmHg / yli 100 mmHg) vaatii useimmiten ainakin kaksi verenpainelääkettä. Espanjalaiset tutkijat selvittivät, miten verenpaine ja uniapnea ovat yhteydessä toisiinsa.

Tutkimuksessa oli yli 1 100 keski-ikäisen potilaan aineisto. Potilaat olivat lähtötilanteessa normotensiivisiä. Kaikille tehtiin unirekisteröinti. Seuranta-aika oli 7,5 vuotta.

Jos potilailla todettiin keskivaikea uniapnea, kohtalaisesti kohonneen verenpaineen riski oli 2,54-kertainen (luottamusväli 1,09–5,95). Yhteys kuitenkin todettiin vain miehillä, ei naisilla.

Uniapneaa hoitavat kliinikot ovat nähneet ilmiön useasti: joskus veren­paine ei lääkehoidolla laske tyydyttävälle tasolle, mutta CPAP-hoidon aloitus laskee paineet. Ehkä ylipainoisen miehen verenpaineen hoidon vaikeus voi antaa aiheen unirekisteröintiin entistä herkemmin. Tosin uniapneaa sairastavien ylipainoisten naistenkin verenpaineen hoito on hyvin haastavaa.

Lähde: Cano-Pumarega I, Barbé F, Esteban A ym. Sleep apnea and hypertension: Are there gender differences? The Vitoria Sleep Cohort. Chest, verkossa ensin 11.3.2017. doi: 10.1016/j.chest.2017.03.008

Kirjoittaja:

Heikki Ekroos

LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 22/2017.