Urheilusuoritus nostaa troponiinitasoja - mutta lyhytaikaisesti

Troponiini on paras kliinisessä käytössä oleva tuoreen sydänlihasvaurion osoitin.

Troponiini on paras kliinisessä käytössä oleva tuoreen sydänlihasvaurion osoitin. Uusi herkkä määritysmenetelmä mahdollistaa entistä pienempien sydänlihasvaurioiden havaitsemisen ja nopeuttaa myös sydäninfarktin diagnostiikkaa. Troponiini ei ole kuitenkaan spesifinen sydäninfarktille, vaan sen pitoisuus suurenee myös muiden syiden aiheuttamassa sydänlihasvauriossa ja lyhytaikaisesti jopa reippaan urheilusuorituksen jälkeen.

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että reipas urheilusuoritus nostaa tilapäisesti troponiinipitoisuuksia selvästi viitealueen yläpuolelle täysin terveilläkin henkilöillä, mutta ilmiön syy on epäselvä. Nyt aihetta selviteltiin koejärjestelyssä, jossa 10 nuorta maratoonaria (keski-ikä 22 v) teki yhteensä 90 minuutin ajan lyhyitä intervalliharjoituksia normaalioloissa ja vuoristoharjoittelua vastaavan hypoksian aikana. Troponiini T:n ja I:n pitoisuudet määritettiin ennen treeniä sekä 2, 4 ja 24 tuntia sen jälkeen.

Troponiinipitoisuus oli kaikilla perustilanteessa normaali, mutta nousi 5-9 urheilijalla viitealueen yläpuolelle 2-4 tunnin kuluttua harjoituksesta. Suurin troponiini T -pitoisuus oli 122 ng/ml, siis lähes kymmenkertaisesti yli viitealueen ylärajan. Vuorokauden kuluttua arvot olivat normaalistuneet ja vain yhden urheilijan arvo oli hieman viitealueen yläpuolella. Vuoristo-olosuhteiden hypoksia ei suurentanut pitoisuuksia.

Nuorilla urheilusuorituksessa tai sen jälkeen jälkeen ilmenevät rintaoireet herättävät epäilyn sydänlihastulehduksesta. Ikämiehillä on puolestaan tärkeää sulkea pois sepelvaltimotautikohtaus. Urheilijan EKG aiheuttaa tilanteen tulkinnassa usein vielä lisäongelmia. Pelkkä urheilusuorituksen jälkeen todettu lyhytkestoinen troponiinitason nousu ei riitä sydänlihastulehduksen diagnoosiin, ja "varmuuden" vuoksi määrätty pitkä harjoittelukielto on ainakin kilpaurheilijalle kovin ongelmallinen. Ikämiehillä joudutaan usein turvautumaan varjoainekuvaukseen sydäninfarktin poissulkemiseksi.

Lue myös:
Kun sydänlihas tulehtuu 

Kirjoittanut:
Juhani Airaksinen
professori 

Lähde:
Li F, Hu J, Nie J, Fu FH. Effects of acute, intermittent exercise in hypoxic environments on the release of cardiac troponin. Scand J Med Sci Sports 2015, verkossa ensin 5.5.2015. doi: 10.1111/sms.12463

Lue lisää: Juoksu vahvistaa luita

Kuva:
Panthemerdia

Julkaistu Lääkärilehdessä 25/15.