Uusi diabeteslääkekin voi vähentää sydäntapahtumien vaaraa

Eräiden uusien diabeteslääkkeiden on havaittu lisäävän hieman sydäntapahtumien vaaraa. Sen sijaan uusin tulokas, empagliflotsiini, vähensi ­merkittävästi sydäntapahtumien ja erityisesti sydänkuoleman vaaraa.

Eräiden uusien diabeteslääkkeiden havaittiin yllättäen lisäävän hieman sydäntapahtumien vaaraa, ja siksi uusien lääkkeiden sydänturvallisuudesta vaaditaan nykyään osoitus ennen ­markkinoille pääsyä. Yllättäen uusin tulokas, empagliflotsiini, vähensi ­merkittävästi sydäntapahtumien ja erityisesti sydänkuoleman vaaraa.

EMPA-REG OUTCOME -tutkimuksessa satunnaistettiin yhteensä 7 020 tyypin 2 diabeetikkoa, joilla oli myös kardio­vaskulaarinen sairaus, käyttämään joko empagliflotsiinia (annos 10 mg tai 25 mg) tai lumelääkettä muun ­diabetes- ja sydänlääkityksen ohessa.

Empagliflotsiini vähensi pääasial­lisen päätetapahtuman (kardiovaskulaarinen kuolema, sydäninfarkti, aivoinfarkti) ilmaantumista merkittävästi (10,5 % vs. 12,1 %, p = 0,04) noin kolmen vuoden seurannan aikana. Lääke vähensi myös kokonaiskuolleisuutta (5,7 % vs. 8,3 %), sydänkuolemia (3,7 % vs. 5,9 %) ja vajaatoiminnasta johtuvia sairaalahoitojaksoja (2,7 % vs. 4,1 %). Ainoa merkittävä sivuvaikutus oli odotetusti genitaali-infektioiden lisääntyminen, koska ­empagliflotsiini lisää sokerin erittymistä virtsaan.

Tulos puhuu puolestaan. Taustalla voi olla saavutettu parempi sokeritasapaino, ja lisäksi lääkkeellä on edullinen vaikutus verenpaineeseen, painoon ja valtimojäykkyyteen ja vain vähäinen kolesterolitasoa nostava vaikutus.

Lähde:
Zinman B, Wanner C, Lachin JM ym; EMPA-REG OUTCOME Investigators. Empagliflozin, cardiovascular outcomes, and mortality in type 2 diabetes. N Engl J Med 2015;373:2117–28.

Kirjoittanut:
Juhani Airaksinen
Professori

Kuva: Panthermedia