Uusi hoitomalli epävakaan persoonallisuuden hoitoon

Hoitomallilla pystyttiin vähentämään kaikkein vaikeimpia epävakaaseen persoonallisuuteen liittyviä oireita, kuten itsetuhoisuutta, impulsiivisuutta, epäluuloisia ajatuksia ja itsestä irtaantumisen kokemuksia.

Epävakaa persoonallisuus on vakava, toimintakykyä ja elämänlaatua heikentävä mielenterveydenhäiriö. Oirekuvaan kuuluvat tunteiden säätelyn vaikeus, impulsiivisuus, myrskyisät ihmissuhteet, identiteetin vaihtelevuus ja itsetuhoisuus. Näiden seikkojen vuoksi potilaat käyttävät paljon erilaisia terveydenhuollon palveluja.

Psykiatrisen hoidon piirissä olevat epävakaasta persoonallisuudesta kärsivät potilaat ovat yleensä alle 30-vuotiaita naisia, joilla oireilu on heikentänyt merkittävästi heidän mahdollisuuksiaan edetä ammatillisesti tai muodostaa pysyviä ihmissuhteita.

Lääketieteen lisensiaatti, psykiatrian erikoislääkäri ja psykoterapeutti Virpi Leppäsen väitöstutkimuksen mukaan epävakaata persoonallisuutta voidaan hoitaa, mutta häiriöön kohdistetun hoidon saatavuus Suomessa on ollut riittämätöntä.

Lue lisää: Paras yritys sopeutua

Väitöstutkimuksen mukaan epävakaan persoonallisuuden hoitoon voidaan kehittää käyttökelpoinen ja tavanomaista hoitoa tehokkaampi hoitomalli, joka voidaan toteuttaa julkisen sektorin henkilökuntaresursseilla. Tutkimukseen luodun uuden hoitomallin tehokkuutta arvioitiin satunnaistetulla vuoden kestävällä tutkimusasetelmalla.

Potilaat sitoutuvat hoitoonsa

Hoitomallilla pystyttiin vähentämään kaikkein vaikeimpia epävakaaseen persoonallisuuteen liittyviä oireita, kuten itsetuhoisuutta, impulsiivisuutta, epäluuloisia ajatuksia ja itsestä irtaantumisen kokemuksia. Lisäksi hoitomalliryhmässä tapahtui myönteisiä muutoksia oiretasoa syvemmällä tasolla eli kokemuksellisella tasolla.

Tutkimuksessa todetaan, että epävakaasta persoonallisuudesta kärsivä henkilö pelkää erityisesti hylätyksi tulemista. Tästä voi seurata se, että potilas jättäytyy hoidosta. Tutkimuksessa kuitenkin havaittiin hylkäämisen tunnelukon lievittyvän uuden hoitomallin mukaista hoitoa saaneilla potilailla.

Tutkimus osoitti myös, että potilaat sitoutuivat paremmin tiiviiseen, sisällöltään ja ajankäytöltään ennalta sovittuun hoitoon kuin tavanomaiseen, yleensä harvajaksoiseen ja sisällöltään määrittelemättömään hoitoon. Tämä on vastoin tähänastisia käsityksiä, joiden mukaan epävakaasta persoonallisuudesta kärsivät potilaat sitoutuvat huonosti hoitoon.

Hoitomalli on otettu osaksi Oulun mielenterveyspalvelujen palvelutarjontaa. Malli on johtanut myös epävakaan persoonallisuuden hoitoon keskittyneen työryhmän perustamiseen.

Lue myös:
Netissä apua epävakaaseen persoonallisuushäiriöön

Lääketieteen lisensiaatti, psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti Virpi Leppänen väittelee Oulun yliopistossa 11. joulukuuta 2015. Psykiatrian alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Epävakaan persoonallisuuden hoitomallitutkimus Oulun mielenterveyspalveluissa (Treatment of borderline personality disorder in community mental health care. The Oulu BPD study).

Lähde:
Oulun yliopisto

Kuva:
Panthermedia