Netissä apua epävakaaseen persoonallisuushäiriöön

Käypä hoito -suosituksen mukaan epävakaan persoonan käsitys omasta itsestä on epäjohdonmukainen ja vaihteleva.

Epävakaa persoonallisuushäiriö ajatellaan usein parantumattomaksi luonneviaksi. Tätä se ei kuitenkaan ole – oireiluun on olemassa hoitoa ja ennuste on hyvä.

Käypä hoito -suosituksen mukaan epävakaan persoonan käsitys omasta itsestä on epäjohdonmukainen ja vaihteleva. Käsitystä leimaa rajoittuneisuus ja heikko omanarvontunto. Ihminen tuntee olevansa epäonnistunut, vajavainen tai hävettävä. Myös vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa on vaikeuksia, ja kielteiset tunteet ovat herkemmin pinnalla kuin tasapainoisella ihmisellä. Epävakaa reagoi etenkin kaikkiin ympäristön negatiivisiin ärsykkeisiin sietämättömän voimakkaasti.

Mielenterveystaloon on avattu Epävakauden omahoito-ohjelma. Se tarjoaa tietoa epävakaasta persoonallisuudesta ja tunne-elämän epävakaudesta. Ohjelmasta löytyy myös työkaluja arjesta selviytymiseen. Ohjelmaa voi käyttää itsenäisesti tai sitä voi hyödyntää jo olemassa olevan hoidon tukena. Ohjelmasta voi olla myös hyötyä henkilöille, joilla ei ole varsinaista epävakaata persoonallisuushäiriötä, mutta jotka kärsivät tunteensäätelyongelmista.

Mielenterveystalon sisällöt ovat valtakunnallisia ja kaikille ilmaisia. Ne eivät myöskään vaadi kirjautumista. Palvelu on tarkoitettu niin kansalaisten kuin ammattilaistenkin käyttöön.

Tyypillisiä epävakaan persoonallisuushäiriön piirteitä

➤ Käsitys omasta itsestä on ailahtelevainen – välillä epäonnistunut, mitätön ja hävettävä ja välillä erinomainen ja pärjäävä.
➤ Vaikeus toimia pitkäjänteisesti. Elämän suunnitelmat saattavat muuttua nopeasti. Henkilön on vaikea sitoutua suunnitelmiin tai sovittuihin asioihin.
➤ Tunteiden sääteleminen on vaikeaa. Varsinkin negatiivisia tunteita on vaikea hallita, ja se saattaa johtaa hallitsemattomiin raivonpuuskiin tai pohjattomaan alakuloon.
➤ Mielialat vaihtelevat nopeasti joko itsestään tai tilanteiden mukaan.
➤ Toistuva tai jatkuva sisäisen tyhjyyden tunne.
➤ Impulsiivisuus: hetken mielijohteesta tehdyt asiat, jotka jälkikäteen harmittavat.
➤ Itsetuhoinen käyttäytyminen, kuten itsensä tahallinen vahingoittaminen tai sillä uhkaaminen.
➤ Mustavalkoajattelu: On vaikea nähdä samassa ihmisessä tai asiassa samanaikaisesti sekä hyviä, että huonoja puolia.
➤ Ajoittain todellisuuden tajun hämärtyminen. Harhaluuloja tai epätodellisia kokemuksia saattaa esiintyä etenkin kriisitilanteissa. (Lähde: Mielenterveystalo)

Tutustu epävakaan persoonallisuushäiriön omahoito-ohjelmaan

Lähde:
HUS
Käypä hoito -suositus

Kuva:
Panthermedia